Kategorie
Architektura

Wpływ promieniowania słońca na odkształcenia dachów z blach fałdowych

Wpływ promieniowania słonecznego na temperaturę powierzchni dachu w okresie letnim i zimowym.
Wahania temperatur na powierzchniach dachów wywołane czynnikami atmosferycznymi wywierają zasadniczy wpływ na trwałość konstrukcji przekryć dachowych oraz na …

Kategorie
Materiały

Beton i domieszki do betonów

Beton jest to materiał konstrukcyjny powstający w wyniku dojrzewania, wiązania i twardnienia mieszanki kruszywa, spoiwa i wody, z ewentualnym dodatkiem domieszek modyfikujących właściwości (np.. poprzez dodanie środków gazotwórczych otrzymujemy betony …