Kategorie
Budowa

Bramy garażowe

Brama garażowa uchylna z prowadnicami podsufitowymi mocowana w świetle otworu – rama ościeżnicy licowana jest do zewnętrznej strony ściany konstrukcyjnej, co umożliwia osłonięcie jej warstwą termoizolacji.

Bramy garażowe w zależności od zastosowanych rozwiązań budowlanych mogą być mocowane za otworem lub w świetle otworu.
Garaże często projektowane są w podpiwniczeniu budynku. Projektowanie wjazdu do garażu w piwnicy wiąże się na ogół ze zmniejszeniem grubości zasypu przy ławach fundamentowych poniżej wymagań związanych z głębokością przemarzania gruntu, co należy mieć na uwadze szczególnie w przypadku garaży wielostanowiskowych.

Brama garażowa segmentowa mocowana za otworem – montaż za otworem pozwala na podwyższenie światła przejazdu pod elementami konstrukcji