Kategorie
Architektura

Rodzaje robót przy konserwacji zabytków

Roboty konserwatorskie przy zabytkach budownictwa murowanego mają bardzo specyficzny i skomplikowany charakter: obejmują one różnorodną problematykę techniczną, która w większym lub mniejszym stopniu musi być dostosowana lub podporządkowana zagadnieniom estetycznym. …

Kategorie
Architektura

Balkony

Przy wspornikowo wysuniętych płytach balkonów i loggii w ścianie szczelinowej dużym problemem technicznym jest zachowanie ciągłości termoizolacji. Tzw. przelotowe mostki cieplne przewodzą temperaturę zewnętrzną do ogrzewanych pomieszczeń mieszkalnych, co powoduje …

Kategorie
Architektura

Stropodach pełny

W budynkach mieszkalnych pozbawione wentylacji stropodachy pełne najczęściej stosuje się tam, gdzie trudno jest zastosować inne konstrukcje -przede wszystkim nad użytkowymi tarasami. Stropodachy pełne stosowane są również nad pomieszczeniami technicznymi, …

Kategorie
Architektura

Izolacja przeciwwodna przyziemia w budynku nowowznoszonym

tmp166a-1Bitumiczna izolacja przeciwwodna murów fundamentowych

Nowoczesne izolacyjne materiały bitumiczno-kauczukowe są elastyczne i podatne na odkształcenia podłoża. Dzięki łatwości stosowania i zdolności do krycia rys w podłożu (nawet do 5 mm …

Kategorie
Architektura

Naprawa wadliwej izolacji przeciwwodnej

tmpad70-1Usunięcie usterki w izolacji przeciwwodnej na styku ścian piwnicznych z posadzką i lawami fundamentowymi.

Po latach użytkowania budynku zdarza się, że nawet w korzystnych warunkach hydrogeologicznych w podpiwniczeniu może pojawić …

Kategorie
Architektura

Systemy drenażowe

Drenaż opaskowy oraz opaskowy i powierzchniowy.

Instalacja drenarska powinna być zaprojektowana jako zamknięta opaska wokół całego budynku. Rury drenarskie układa się z min. 0,5% spadkiem, 20 cm poniżej górnej powierzchni …

Kategorie
Architektura

Systemy drenażowe

tmpfc00-1Schemat zależności między wielkością napływu wody na 1 m2 budowli a typem gruntu rodzimego.

Woda spiętrzona, warstwowa i infiltracyjna występująca w gruncie stanowi ciągłe zagrożenie dla zewnętrznych ścian piwnic. Wg …