Kategorie
Architektura

Systemy drenażowe

Drenaż opaskowy oraz opaskowy i powierzchniowy.

Instalacja drenarska powinna być zaprojektowana jako zamknięta opaska wokół całego budynku. Rury drenarskie układa się z min. 0,5% spadkiem, 20 cm poniżej górnej powierzchni …

Kategorie
Architektura

Systemy drenażowe

tmpfc00-1Schemat zależności między wielkością napływu wody na 1 m2 budowli a typem gruntu rodzimego.

Woda spiętrzona, warstwowa i infiltracyjna występująca w gruncie stanowi ciągłe zagrożenie dla zewnętrznych ścian piwnic. Wg …