Kategorie
Materiały

Okna i drzwi zewnętrzne

Umiejętny dobór okien i drzwi w budynku nie tylko umożliwia dostęp właściwej ilości światła, ale w ogromnym stopniu kształtuje jego indywidualny charakter i atmosferę wnętrza.
Okna, drzwi balkonowe i drzwi …

Kategorie
Materiały

Zwiększenie izolacyjności okien

Rozwiązania pozwalające na zwiększenie izolacyjności okien:

•    Niskoemisyjne powłoki na wewnętrznych stronach szyb, które zmniejszają straty ciepła przez promieniowanie. Powłoki odbijają promienie cieplne do wnętrza pomieszczenia (w zimie) oraz zatrzymują …

Kategorie
Materiały

Metody osuszania budynków

Metody osuszania budynków – W starych budynkach nie posiadających poziomej izolacji wodoszczelnej problem stanowi zjawisko kapilarnego podciągania wilgoci w zawilgoconych ścianach piwnicznych Osuszanie budynków jest również konieczne w sytuacji, gdy …

Kategorie
Materiały

Wełna mineralna

Określenie “wełna mineralna” obejmuje wełnę kamienną i szklaną. Wełna mineralna jest naturalnym materiałem izolacyjnym. Kamienna jest produkowana z bazaltu, szklana z piasku kwarcowego i stłuczki szklanej. Z 1 m3 kamienia …

Kategorie
Materiały

Okna drewniane

Korzystne właściwości materiałowe drewna, jak niski współczynnik przewodzenia ciepła (sosna4 świerk I = 0,14 W/mK), wysoki współczynnik sprężystości (E = 10000-17000 N/mm2), łatwość obróbki i możliwość nadania dowolnego kształtu i …

Kategorie
Materiały

Elewacja z oblicówki drewnianej

Elewacja z oblicówki drewnianej

Elewacje drewniane montuje się na ruszcie. Najpopularniejsze są deski świerkowe, sosnowe i modrzewiowe. Twardsze i najbardziej odporne na działanie czynników atmosferycznych jest drewno egzotyczne. Deski oblicówki …

Kategorie
Materiały

Ściany z bloków wapienno-piaskowych SILKA

W procesie produkcji materiałów wapienno-piaskowych lub inaczej silikatowych używane są wyłącznie surowce naturalne – piasek, wapno i woda. Proces produkcji cegieł wapienno-piaskowych jest ekologicznie neutralny i energooszczędny. Po wymieszaniu około …

Kategorie
Materiały

Materiały budowlane z betonu komórkowego

Beton komórkowy wytwarza się z piasku, wody i wapna, z dodatkiem różnego rodzaju spoiw. Piasek czasami zastępowany jest popiołem lub mieszanką popiołu z piaskiem. W budownictwie najczęściej stosuje się beton …

Kategorie
Materiały

Ściany zewnętrzne w systemie POROTHERM

tmp4038-1•    Ściany jednorodne (jednowarstwowe) wykonuje się z pustaków POROTHERM 38 P+W (U = 0,35 W/m2K), POROTHERM 44 P+W (U = 0,31 W/m2K) lub z pustaków POROTHERM 50 P+W (U = …

Kategorie
Materiały

Rodzaje dachówek

Rodzaje dachówek

W budownictwie jednorodzinnym wśród pokryć dachowych przoduje dachówka ceramiczna. Cieszy się ona opinią materiału tradycyjnego, estetycznego, trwałego i stosunkowo łatwego w montażu. Dzięki małym wymiarom dachówki te nadają …