Kategorie
Architektura

DACHY Z BLACH FAŁDOWYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Pokrycia- z blach powlekanych są trwale, estetyczne, nie wymagają pracochłonnej konserwacji, dlatego też dość często stosuje się je nie tylko w obiektach przemysłowych, do jakich były pierwotnie przeznaczone, ale i w budynkach mieszkalnych. Ochrona antykorozyjna stali wykorzystywanej do wyrobu blach fałdowych polega na zastosowaniu w pierwszym etapie obustronnej, metalowej, powłoki cynku, nakładanego metodą ogniową w procesie ciągłym. W drugim etapie zabezpieczeń antykorozyjnych blacha zostaje powleczona warstwą lakieru na bazie tworzyw sztucznych.

Wytyczne do kształtowania połaci dachowych

Podejmując decyzję o pokryciu dachu blachą fałdową należy pamiętać o wymaganiach dla tego pokrycia, a więc w miarę możliwości na okapach stosować odwodnienia zewnętrzne. Należy też unikać odwodnień z koszy, a w zamian za to stosować długie połacie przy spadku dopuszczalnym przez normę. Blachami fałdowymi można kryć dachy również o małym pochyleniu (za optymalny uważa się spadek dachu nie mniejszy niż 20%, tzn. 12°). ze zwróceniem uwagi na uszczelnienia połączeń (styków) arkuszy blach. We wszystkich rozwiązaniach dachów ocieplonych trzeba wentylować przestrzeń pod blachą pokrycia tym intensywniej, im wyższa jest wilgotność względna we wnętrzu budynku. Należy również pamiętać o siatkach na otworach nawiewnych i wywiewnych, aby uniknąć gnieżdżenia się ptaków i większych owadów w przestrzeni poddasza.

Przy zakupie blach fałdowych na pokrycie dachu należy pamiętać, że oprócz pokryciowych płyt fałdowych niezbędne są również elementy dodatkowe, tj. obróbki blacharskie i akcesoria montażowe odpowiednie dla danego profilu blachy fałdowej. Na mniejszych dachach istnieje możliwość ręcznego wykonania obróbek blacharskich kalenicy, okapu i krawędzi dachowych, natomiast dla dachów o większych powierzchniach obróbki tego typu powinny być produkowane fabrycznie.