Kategorie
Materiały

Drewno w budownictwie

Drewno jest materiałem budowlanym stosowanym w konstrukcjach ściennych i dachowych, do produkcji okien i drzwi, układania podłóg, wykańczania ścian różnego rodzaju okładzinami oraz do wykonywania deskowań (szalunków) konstrukcji betonowych.

Drewno konstrukcyjne jest podzielone na klasy wytrzymałości, różniące się właściwościami mechanicznymi.

Podstawowym półproduktem drzewnym, otrzymywanym przez podłużne piłowanie (przetarcie) drewna okrągłego (pni drewnianych) jest tarcica.

Tarcicę dzielimy na tarcicę iglastą i tarcicę liściastą. Na elementy konstrukcji budowlanych zasadniczo stosuje się drewno iglaste. Stosowanie drewna liściastego jest dopuszczalne tylko w uzasadnionych przypadkach. Z twardego drewna liściastego (dąb, akacja) wykonuje się drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: klocki, wkładki, kołki.

Ze względu na sposób obróbki tarcica dzieli się na nieobrzynaną(dwie płaszczyzny boczne pozostają nieprzetarte) i obrzynaną.

Podstawowe wyroby otrzymywane z tarcicy:

• Deska – Tarcica iglasta lub liściasta o grubości (od 18do45 mm).

• Grubizna – Drewno okrągłe (pień) o średnicy nie mniejszej niż 70 mm (mierzonej wraz z korą w cieńszym końcu).

• Bal – Tarcica obrzynana lub nieobrzynana o grubości przynajmniej 50 mm i szerokości równej przynajmniej podwojonej grubości.

• Belka -Tarcica obrzynana o przekroju prostokątnym, o wymiarach od 200 x 200 mm do 250 x 275 mm.

• Krawędziak (kantówka) – Element tarcicy obrzynanej o wymiarach przekroju poprzecznego od 100 x 100 mm do 180 x 180 mm.

• Łata – Element tarcicy obrzynanej o wymiarach przekroju poprzecznego zbliżonych do kwadratu i grubości 32-100 mm.

• Listwa – Element tarcicy obrzynanej o grubości 12 -32 mm i szerokości nie większej niż 70 mm.

Podział wyrobów z drewna ze względu na rolę pełnioną w przenoszeniu obciążeń w konstrukcji:

• Belka – Element nośny poziomy lub pochyły oparty na dwóch lub więcej podporach (ścianach, słupach, innych belkach), o przekroju jednolitym lub złożonym.

• Podciąg – Belka, na której opierająsię inne belki.

• Słup – Pionowy element nośny przenoszący obciążenia pionowe i poziome (od opartych na nim belek, dachów, itp.), o przekroju jednolitym lub złożonym.

• Dźwigar – Belka o znacznej wysokości, płaska lub przestrzenna, pełnościenna lub ażurowa, przenosząca obciążenia konstrukcji na podpory główne (ściany lub słupy).

• Wiązar- Dźwigar kratowy płaski lub przestrzenny.