Kategorie
Architektura

Izolacja przeciwwodna przyziemia w budynku nowowznoszonym

tmp166a-1Bitumiczna izolacja przeciwwodna murów fundamentowych

Nowoczesne izolacyjne materiały bitumiczno-kauczukowe są elastyczne i podatne na odkształcenia podłoża. Dzięki łatwości stosowania i zdolności do krycia rys w podłożu (nawet do 5 mm szerokości) są obecnie najczęściej stosowanymi materiałami do izolacji pionowych murów fundamentowych. Nie zawierają rozpuszczalników, nie wymagają specjalistycznego sprzętu, np. palników gazowych. Ich przydatność jest największa w obiektach nowo wznoszonych, które w miarę wzrastania obciążeń jeszcze przez wiele miesięcy osiadają i ulegają normalnym deformacjom.

Wyróżnić można dwa rodzaje materiałów bitumiczno-kauczukowych: masę szpachlową (do nakładania również na nierówne i porowate podłoża) oraz samoprzylepną membranę (możliwość wykonywania izolacji w temperaturze do -5°C, natychmiastowa odporność na deszcz i wodę).

Obydwa materiały wymagają odpowiednich preparatów gruntujących Ochronę izolacji przed uszkodzeniami stanowią płyty termoizolacyjne.