Kategorie
Budowa

Izolacje przeciwwodne w renowacji starych budynków

Stare budynki najczęściej pozbawione są izolacji. Wprawdzie sytuowano je w odpowiednio dobrych warunkach hydrogeologicznych, ale przez wiele lat eksploatacji grube mury zostały tak zawilgocone, że użytkowanie pomieszczeń piwnicznych stało się niemożliwe. Na nasyconych wodą podłożach zastosowanie materiałów bitumicznych, które nie są przepuszczalne dla pary wodnej jest ryzykowne i nie sprzyja osuszeniu ścian. Podbijanie fundamentów zagraża bezpieczeństwu budynku. Inwestor rzadko też akceptuje długotrwałe roboty ziemne. W zwartej zabudowie miejskiej często nie jest możliwe odkopanie i odsłonięcie fundamentów.

tmp7b4e-2Uszczelnienie ściany od zewnątrz z zaprawy wodoszczelnej oraz przepona pozioma z preparatu iniekcyjnego i tynki renowacyjne zapobiegające wykwitom solnym od strony wewnętrznej.

tmp7b4e-1Uszczelnienie ściany i podłogi od wewnątrz zaprawą wodoszczelną, przepona pozioma z preparatu iniekcyjnego od zewnątrz, tynki renowacyjne po obu stronach ściany piwnicznej.