Kategorie
Budowa

Jednorodne ściany murowane z ceramiki poryzowanej

tmp614b-1Proces poryzowania polega na dodaniu trocin do gliny, z której wypala się pustaki W procesie wypalania pustaków, w miejscu łatwopalnych trocin powstają mikropory, nadające gotowemu produktowi unikatowe właściwości termoizolacyjne. Pustaki z ceramiki poryzowanej produkowane są m.in. przez firmę Wienerberger Sp. z o.o. pod nazwą handlową POROTHERM i ten system omówiony jest w niniejszym rozdziale jako przykładowy.
W systemie POROTHERM ściany muruje się bez spoiny pionowej. Dostępne są dwa rodzaje pustaków: z tzw. “kieszenią” na zaprawę oraz z połączeniem na pióro i wpust.
Spoiny poziome wykonywane z zaprawy cementowo-wapiennej mają grubość 1,2 cm. W celu wyrównania termoizolacyjności ściany zalecane jest stosowanie zapraw ciepłochronnych, które mają współczynnik przenikania ciepła zbliżony do pustaków POROTHERM.
Na system POROTHERM składają się następujące elementy: pustaki ścienne z ceramiki poryzowanej, nadproża ścienne w dwóch odmianach, belki kratownicowe do stropów gęstożebrowych i pustaki stropowe w kilku odmianach, produkowana fabrycznie lekka zaprawa murarska, cegły i kształtki klinkierowe.
System koordynacji wymiarowej wymaga tu nieco odmiennego sposobu projektowania rzutów budynku, w którym do rozmierzania pustaków nie stosuje się osi ścian tylko siatkę modularną po wewnętrznym obrysie pomieszczeń.
Przy projektowaniu budynków, zalecane jest stosowanie następującej siatki wymiarowej:
– poziomej – długość elementów systemu jest wielokrotnością 12,5 cm, stąd pozioma siatka o takim podziale pozwala uniknąć dzielenia pustaków,
–  pionowej – wysokość wszystkich elementów systemu wynosi 23,8 cm, i aby uzyskać wysokość warstwy pustaków wynoszącą 25 cm wraz ze spoiną należy stosować spoiny poziome o grubości 1,2 cm. Wykonanie narożników ścian zewnętrznych zgodnie z koordynacją modularną systemu POROTHERM pozwala zachować prawidłowy wątek ściany oraz uniknąć kłopotliwego przycinania pustaków.

Główne zalety technologii:
•    Brak konieczności dodatkowego docieplenia ścian jednorodnych obniża koszty materiałowe i koszty związane z robocizną.
•    Pustaki z ceramiki poryzowanej POROTHERM mają wytrzymałość na ściskanie umożliwiającą wznoszenie budynków wielokondygnacyjnych (do 7 kondygnacji).
•    Rozwiązanie jest korzystne z punktu widzenia fizyki budowli. Wyroby ceramiczne zapewniają wysoki stopień akumulacji ciepła w okresie zimowym i chronią wnętrza przed przegrzewaniem się w lecie.
•    W ścianie jednorodnej nie ma niekorzystnych zjawisk cieplno-wilgotnościowych Pustaki ceramiczne mają stosunkowo mały opór dyfuzyjny, przez co umożliwiają łatwy odpływ pary wodnej, bez ryzyka kondensacji w środku ściany.
•    Układ i kształt drążeń w daje dobrąizolacyjność akustyczną(do 53 dB). t Wykończenie ścian tynkiem cementowo-wapiennym jest rozwiązaniem trwałym i umożliwiającym dowolne kształtowanie detali. Technologia nie wymaga prawie żadnych nakładów w fazie eksploatacji.
•    W technologii polegającej na tradycyjnym murowaniu ściany zminimalizowane jest ryzyko błędów wykonawczych, a jednocześnie wykwalifikowany murarz nie potrzebuje dodatkowych szkoleń.