Kategorie
Budowa

Kotwienie i uszczelnianie okien w ościeżu

uszczelnienie oknaObciążenie z okna (wiatrem, eksploatacyjne, termiczne) powinno być przekazywane na wystarczającą ilość mocowań. Brak mocowań przy jednoczesnych obciążeniach termicznych powoduje deformacje ram i rozszczelnianie złącz. Okna osadza się w ościeżach ściany na specjalnych kotwach. Rozstaw punktów mocowań kotwami powinien wynosić maksymalnie 70 cm, a 15 cm od słupka, rygla lub narożnika.
W ścianach murowanych kotwienie uzupełnia pianka poliuretanowa wypełniająca luz montażowy pomiędzy otworem w świetle ścian a zamówieniowym, zewnętrznym wymiarem stolarki okiennej.
Otwory okienne i drzwiowe są miejscami, gdzie łączy się wiele elementów budowlanych, jak ościeżnice, nadproża, podokienniki, wnęki na grzejniki itp., a różnorodność funkcji i właściwości materiałów powodują zwiększone ryzyko powstawania wad i usterek.

Sposób rozwiązania otworów jest ściśle związany z przyjętą technologią budowy ścian zewnętrznych.
• Murowane ściany dwuwarstwowe ocieplone metodą “lekką-mokrą” – Płyty termoizolacyjne zachodzą na ościeżnice okienne tworząc rodzaj węgarka, który zwiększa szczelność osadzenia ościeżnic w ścianie. Optymalne rozwiązanie to ościeżnice okienne zlicowane z zewnętrznym licem ściany konstrukcyjnej.
• Murowane ściany trójwarstwowe ze ścianą osłonową ze spoinowanej cegły klinkierowej – Okno zlicowane z zewnętrznym licem ściany konstrukcyjnej wymaga w ościeżu wykonania narożnika ściany osłonowej dochodzącego do ościeżnicy okiennej. Poliuretanowa taśma izolacyjna zapobiega powstawaniu w tym miejscu mostka termicznego. Okno montowane w szczelinie ściany należy zamontować na specjalnie do tego celu wykonanych wspornikach.