Kategorie
Materiały

Kruszywa mineralne

Kruszywa mineralne uzyskuje się przez mechaniczną obróbkę surowców skalnych.

Kryteria podziału kruszyw mineralnych:

1. Ze względu na rodzaj surowca skalnego i sposób uzyskania:

• Kruszywa naturalne (niekruszone albo kruszone)

– Piasek – kruszywo o wielkości ziaren do 2 mm. W budownictwie stosowany do produkcji zapraw budowlanych, betonów lub do budowy i utrzymania dróg i ulic. Piasek może być sprzedawany jako rzeczny lub kopalniany. Jednostką miary jest 1 m3. Ze względu na różny stopień zawilgocenia kruszywa, należy przyjąć, że masa 1 m3 piasku wynosi od 1,2 do 1,6 tony.

– Żwir – kruszywo o wielkości ziaren 2- 63 mm.

– Otoczaki – kruszywo o wielkości ziaren 63-250 mm.

– Pospółka – mieszanina piasku i żwiru o uziar-nieniu od 2 do 16 mm. Pospółka stosowana jest jako kruszywo do produkcji betonu.

• Kruszywa łamane uzyskiwane są przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych.

– Miał – kruszywo o wielkości ziaren do 4 mm.

– Kliniec – kruszywo o wielkości ziaren 4-31.5 mm.

– Tłuczeń – kruszywo o wielkości ziaren 31.5-63 mm.

– Kamień łamany – kruszywo o wielkości ziaren 63-250mm.

– Grys – kruszywo granulowane o wielkości ziaren 2- 31.5 mm (granulowanie to dodatkowe uszlachetnienie; przeważająca część ziaren ma foremne kształty i zaokrąglone krawędzie).

2. Ze względu na uziarnienie (% zawartość poszczególnych frakcji)

• Kruszywo drobne-ziarna do 4 mm

• Kruszywo grube-ziarna 4-63 mm

• Kruszywo bardzo grube – ziarna 63-250 mm.

3. Ze względu na gęstość objętościową (gęstość objętościowa to stosunek masy materiału do jego objętości):

• Kruszywo ciężkie- ponad 3000 kg/ m3

• Kruszywo zwykłe -1800 -3000 kg/ m3

• Kruszywo lekkie -do 1800 kg/ m3

Gatunek kruszywa (1 lub 2) zależy od zawartości ziaren poszczególnych frakcji.

Marka kruszywa to liczba oznaczająca najwyższą możliwą do uzyskania klasę betonu przy użyciu tego kruszywa (przy zapewnieniu normowych warunków wykonania betonu).

Frakcja kruszywa oznacza zbiór ziaren o wymiarach ograniczonych dwoma kolejnymi sitami o określonej wielkości oczek – n.p. frakcja 4-8 oznacza ziarna, które przechodzą przez sito o wielkości oczek 8 mm i zatrzymują się na sicie o wielkości oczek 4 mm.