Kategorie
Materiały

Materiały budowlane z betonu komórkowego

Beton komórkowy wytwarza się z piasku, wody i wapna, z dodatkiem różnego rodzaju spoiw. Piasek czasami zastępowany jest popiołem lub mieszanką popiołu z piaskiem. W budownictwie najczęściej stosuje się beton komórkowy autoklawizowany – poddany w autoklawach działaniu wysokoprężnej pary wodnej i podwyższonej temperatury (180 – 190°C). Beton komórkowy jest charakteryzowany przez markę i odmianę.

•    Marka oznacza średnią wytrzymałość na ściskanie w stanie suchym. Produkowane są bloczki i płytki następujących marek: 1,5/2,0/3,0/4,0 /5,0/6,0/7,0.

•    Odmiana oznacza średnią gęstość objętościową w stanie suchym. Wyroby produkowane są w czterech odmianach: M400, M500, M600, M700. Liczba przy literze oznacza średnią gęstość objętościową mierzonąwkg/m::.

Wyroby o mniejszej gęstości objętościowej mają lepszą izolacyjność termiczną, ale niższą wytrzymałość na ściskanie. Do wykonania konstrukcji nośnych mogą być stosowane elementy o marce nie mniejszej niż 4,T) i gęstości objętościowej większej od 550 kg/m3. Pozostałe elementy mogą być stosowane jako materiał izolacyjny i wypełniający w ścianach osłonowych i warstwowych.

Ściany z betonu komórkowego są lekkie i charakteryzują się dobrą izolacyjnością cieplną i akustyczną. Z powodu porowatej struktury mają dużą nasiąkliwość (dochodzącą do 45%) i dlatego beton komórkowy nie jest materiałem zalecanym do budowy ścian piwnic i ścian poniżej 50 cm od poziomu terenu. Jego stosowanie do tego celu jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zastosowania szczególnie starannej izolacji wodochronnej.

Beton komórkowy jest materiałem umożliwiającym wykonanie jednorodnych materiałowo ścian zewnętrznych, spełniających funkcję nośną i izolacyjną – łączy bowiem właściwości termoizolacyjne z wytrzymałością na ściskanie. Ściany jednowarstwowe z bloczków z betonu komórkowego spełniają wymagania obowiązujących przepisów o ochronie cieplnej budynku i zapewniają dobrą i zgodną z normami ochronę akustyczną. Beton komórkowy jest oznaczony symbolem materiału nieszkodliwego dla środowiska. Jego mineralne pochodzenie gwarantuje niepalność i najwyższy stopień ochrony przeciwogniowej.

Bloczki z betonu komórkowego produkowane są m.in. przez koncern Xella Polska Sp. z o.o. pod nazwą handlową YTONG. System ten omówiony został w niniejszym rozdziale jako przykładowy.

Zalety systemu YTONG:
•    Dokładność wymiarowa bloczków YTONG umożliwia wykonanie cienkich spoin grubości zaledwie do 3 mm.
•    Wyprofilowanie czołowej powierzchni bloczków na pióro i wpust umożliwia murowanie bez spoin pionowych.
•    Bloczki YTONG można łatwo ciąć, łatwo wykonać w nich bruzdy na instalacje, otwory na przełączniki, gniazdka i puszki rozdzielcze.

System YTONG to zestaw produktów pozwalających na wykonanie kompletnego budynku w stanie surowym. W skład systemu wchodzą nadproża, elementy docieplenia wieńca, płyty stropowe i płyty dachowe. Bloczki ścienne produkowane są we wszystkich niezbędnych klasach wytrzymałości. Mury z bloczków z betonu komórkowego YTONG z cienkimi spoinami mogą być stosowane jako ściany konstrukcyjne, przenoszące obciążenie z górnych kondygnacji i od stropów, a także oddziałujące na nie bezpośrednio obciążenie poziome. Mogą też być stosowane jako ściany usztywniające oraz jako ściany wypełniające w konstrukcjach szkieletowych. Ściany zewnętrzne z bloczków YTONG są z reguły ścianami jednorodnymi, ale można je również wykonywać jako przegrody warstwowe.