Kategorie
Budowa

Nadproża w ścianach systemu POROTHERM

tmpe50e-4Rozwiązanie otworu okiennego w systemie POROTHERM z zastosowaniem wysokich nadproży POROTHERM 23,8

Drugi rodzaj nadproży stosowanych do wykonywania otworów okiennych w omawianym systemie to prefabrykowane nadproża ceramiczno-żelbe-towe POROTHERM 23,8. Nadproża te składają się z poryzowanych kształtek ceramicznych, zbrojenia kratownicowego i betonu B-25. Ceramiczna powierzchnia nadproży i pustaków ściennych stanowi jednolite podłoże pod tynk, dzięki czemu na otynkowanej ścianie nie ma spękań na granicy nadproże-ściana.

Nadproża POROTHERM 23,8 układa się stroną węższą (na wysokość) na zaprawie cementowej grubości 12 mm, stroną ceramiczną na zewnątrz ściany. W połączeniu ze ścianą z pustaków POROTHERM 44 P+W stosuje się je w układzie 4 połączonych nadproży, szczeliny wypełnionej materiałem termoizolacyjnym i pojedynczego nadproża zewnętrznego, podpierającego ściankę osłonową.