Kategorie
Architektura

Nadproża w ścianach w systemie YTONG

tmp2c1e-1Do przekrywania otworów w ścianach z bloczków YTONG stosować można różne typy nadproży.

•    Nadproża prefabrykowane YTONG ze zbrojonego betonu komórkowego:

– przy szerokości otworu do 1,75 m stosować można belki nadprożowe o wysokości 25 cm ,
– przy szerokości otworu do 2,5 m zalecane są tzw. nadproża zespolone, składające się z belek o wysokości 12,5 cm nadmurowanych warstwą bloczków YTONG.

•    Nadproża można wykonać na placu budowy wykorzystując do tego kształtki U. Długość takiego nadproża nie powinna przekraczać 2,5 m. Nadproża z kształtek U wykonywane są z wkładką termoizolacyjną ze styropianu. Długość oparcia prefabrykatu nadprożowego w murze wynosić powinna nie mniej niż 20 cm. Złączone kształtki U mogą być także wykorzystane jako szalunek tracony betonowych słupków międzyokiennych.

•    Przy większej szerokości otworów stosowane są nadproża żelbetowe. Nadproża projektowane są indywidualnie, odpowiednio do warunków konstrukcyjnych i przewidywanego obciążenia.