Kategorie
Budowa Remont

Nanoszenie kleju pacami

Nanoszenie kleju pacami

Przy klejeniu wszelkich dużych powierzchni np. płyt czy też wykładzin podłogowych do podłoży nie należy nakładać kleju pędzlami łub wałkami. Nie gwarantuje to nanoszenia kleju warstwą równej grubości. Zapewni to jedynie użycie szpachli lub pacy zębatej. Taki tryb postępowania obowiązuje również przy przyklejaniu płytek ceramicznych. Ale do nanoszenia klejów różnych rodzajów musimy używać pac lub szpachli z ząbkami trójkątnymi również takimi, w których wierzchołki ząbków są ścięte (nanosi się mniej kleju).

Typowe cegły i ich układy

Warstwa wozówkowa oraz warstwa główkowa to typowe układy cegieł w murach oraz oznaczenia (połówka, cegła pełna, dziewiątka, kwaterka, beleczka) odpowiednio przycinanych cegieł stosowane w budownictwie. Warto je znać, aby w trakcie budowy domu móc rozmawiać z fachowcami. Każdy na pewno wie co to połówka. Ale nie każdy, że dziewiątka – to 3/4 cegły, a kwaterka 1/4. Beleczka to też połówka, ale cegły przeciętej wzdłuż dłuższego boku. W warstwie, cegły układane prostopadle dłuższymi bokami tworzą tzw. układ główkowy, równolegle – wozówkowy.

Odcinanie gałęzi

Przy odcinaniu starych dużych gałęzi ze starych drzew trzeba pomyśleć o tym, aby spadając nie spowodowały szkód. W tym celu odcinaną gałąź trzeba podwiązać sznurem do wyższej. Najlepiej, gdy sznur lub linę przewiesimy przez wyższą gałąź i zamocujemy do kołka wbitego w ziemię. Po odcięciu gałęzi można będzie swobodnie ją spuścić na ziemię bez szkód, zarówno dla innych gałęzi jak i np. upraw pod samym drzewem. Przy wchodzeniu na drzewo lub drabinę pamiętajmy o własnym bezpieczeństwie.

Ława drutowa

Przy wykonywaniu wszelkiego rodzaju konstrukcji w wykopach np. betonowaniu ław fundamentowych czy murowaniu ścian warto wykorzystać ławy drutowe umieszczone w narożach. Na poziomych deskach tych ław wyznacza się położenie ścian, ścianek itp. Z przeciągniętych drutów lub sznurków opuszcza się pion, który idealnie wyznaczy miejsca poszczególnych elementów budynku. Kontrola położenia będzie możliwa aż do momentu, gdy ściany osiągną wysokość większą od górnej krawędzi ławy.