Kategorie
Architektura

Naprawa wadliwej izolacji przeciwwodnej

tmpad70-1Usunięcie usterki w izolacji przeciwwodnej na styku ścian piwnicznych z posadzką i lawami fundamentowymi.

Po latach użytkowania budynku zdarza się, że nawet w korzystnych warunkach hydrogeologicznych w podpiwniczeniu może pojawić się wilgoć. Zawilgocenie najczęściej widoczne jest na styku ściany zewnętrznej i posadzki, a przyczyną może być niestaranne wykonanie izolacji poziomej ścian i brak jej połączenia z poziomą izolacją posadzki. Wnikanie wilgoci następuje przez uszkodzenia izolacji przeciwwodnej, co z kolei powodowane jest niezależnym osiadaniem ław i płyty podłogowej. Sytuacja taka ma miejsce zawsze wtedy, gdy podbudowę pod posadzkę wykonuje się ze złej jakości betonu.

Skuteczny sposób likwidacji zawilgocenia polega na skuciu tynku i posadzki na szerokości ok. 30 cm i oczyszczeniu naroża, które wyokrąglą się zaprawą z dodatkiem piasku. Następnie na tak przygotowane podłoże nanoszone są trzy warstwy mineralnej zaprawy wodoszczelnej. Po związaniu zaprawy posadzkę i tynk uzupełnia się zaprawą cementową z domieszką uszczelniającą.