Kategorie
Architektura

Nośniki izotermiczne

Dużym problemem technicznym w ścianie szczelinowej jest zachowanie ciągłości termoizolacji przy wspornikowo wysuniętych płytach balkonów i loggii. Tzw. przelotowe mostki cieplne przewodzą temperaturę zewnętrzną do ogrzewanych pomieszczeń mieszkalnych. Powoduje to obniżenie powierzchniowej temperatury sufitu we wnętrzu i zagrożenie kondensacją pary wodnej w narożniku ściany i sufitu. Dodatkowo różnica temperatur na zewnątrz i wewnątrz stropu betonowego powoduje różną rozszerzalność i w konsekwencji szkody budowlane-rysy na tynku i murze.

Liniowy mostek termiczny przy płycie balkonowej można zminimalizować poprzez oparcie płyty balkonu na wysuniętych ścianach poprzecznych lub poprzez zastosowanie żelbetowych lub stalowych wsporników. Jednak najlepszym rozwiązaniem jest rozdzielenie płyty balkonowej od wieńca stropu za pomocą tzw. nośników izotermicznych.

Nośniki izotermiczne są to gotowe elementy, przygotowane do montażu i połączenia ze zbrojeniem wykonywanym na budowie.

Oferowane są w różnych rozmiarach. Ich rozmiar oraz gęstość rozstawienia dobierane są w zależności od wymagań statyczno-budowlanych, takich jak powierzchnia balkonu, wysunięcie i grubość płyty balkonowej itp. Element nośny wykonany jest z nierdzewnej stali szlachetnej. W pasie górnym odcinek ze stali nierdzewnej połączony jest metodą spawania gazowego z prętami zbrojenia. Z kolei dolny pręt ma charakterystyczne płytki przejmujące ściskanie. W części znajdującej się w szczelinie ściany elementy stalowe zabezpieczone są osłoną z poliamidu.

Nośniki izotermiczne pozwalają na odsunięcie płyty balkonowej od wieńca stropu na 7 cm. W powstałej szczelinie – na odcinkach pomiędzy nośnikami izotermicznymi, zakładana jest termoizolacja.

Nośnik izotermiczny do mocowania wspornikowych płyt balkonowych z zachowaniem ciągłości termoizolacji w ścianie szczelinowej.

tmpd2fb-1