Kategorie
Materiały

Okna i drzwi zewnętrzne

Umiejętny dobór okien i drzwi w budynku nie tylko umożliwia dostęp właściwej ilości światła, ale w ogromnym stopniu kształtuje jego indywidualny charakter i atmosferę wnętrza.
Okna, drzwi balkonowe i drzwi wejściowe są integralną częścią ściany zewnętrznej budynku i w związku z tym pełnić muszą przynależne temu funkcje:
•    Ochrona wnętrza budynku przed czynnikami atmosferycznymi, jak wiatr i deszcz oraz przed stratami ciepła z ogrzewanych pomieszczeń użytkowych.
•    Ochrona przed ciepłem i promieniowaniem słonecznym.
•    Ochrona wnętrza przed szkodliwymi wpływami otoczenia takimi jak hałas uliczny i zanieczyszczenie powietrza.
•    Zapewnienie właściwej wentylacji – łatwe i wygodne regulowanie dopływu powietrza.
•    Okna powinny również charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością mechaniczną, być trwałe i estetyczne, szczelne i łatwe w otwieraniu i zamykaniu oraz zapewniać wymagane doświetlenie pomieszczeń.

Izolacyjność cieplna okien i drzwi
Okna i drzwi balkonowe pogarszają izolacyjność cieplną całej ściany zewnętrznej i w związku z tym powinny być stosowane w rozsądnej ilości i wielkości oraz posiadać możliwie niski współczynnik przenikania ciepła. Nowoczesne, właściwie dobrane i odpowiednio usytuowane okno może dzięki nowym technologiom i specjalnym rozwiązaniom – zamiast oddawać – zatrzymywać pochłonięte ciepło.

Wszystkie typy okien składają się z szyby i elementów konstrukcyjnych utrzymujących szybę: skrzydła, ramy. Izolacja termiczna okna jest wypadkową typu okna, izolacji termicznej elementów konstrukcyjnych okna czyli zależy od właściwości termofizycznych materiału ramy i ościeżnicy, a także od sposobu zamocowania oszklenia w ramie.
•    Profile okienne – Coraz częściej stosowane są profile o podwyższonej izolacyjności termicznej. Profile pięciokomorowe są wypierane przez profile z wkładką termiczną Poszukiwane są nowe rozwiązania podwyższające parametry izolacyjne profili.
• Szklenie – Na izolacyjność termiczną okna ogromny wpływ ma izolacyjność termiczna szyby, która zależy od ilości oszklenia czyli liczby szyb (podwójne, potrójne), od rodzaju gazu wypełniającego komory międzyszybowe, rodzaju i szerokości przestrzeni gazowej, materiału opaski dystansowej oraz szczeliwa uszczelniającego krawędzie oszklenia na styk z ramką.