Kategorie
Architektura

Poprawa wymiany powietrza w mieszkaniu

Metody i narzędzia służące poprawie wymiany powietrza:

Okucia okienne z funkcją mikrouchylenia.
Niektóre typy okuć mają możliwość ustawienia w pozycji minimalnego uchylenia (jedno- lub wielopozycyjne). Rozwiązanie takie zapewnia wymianę powietrza w sposób analogiczny do stosowanego dawniej lufcika. Wielkość napływu powietrza mieści się w przedziale od 5 do 20 m3/h. Przepływ powietrza jest jednak niekontrolowany i zależny od warunków atmosferycznych. Ponadto uchylenie nie zapewnia szczelności na przenikanie wody opadowej.

Rozszczelnianie okien poprzez wycinanie uszczelek lub stosowanie specjalnych uszczelek.
Aby zapewnić infiltrację powietrza w przedziale 0,5-1,0 m3/h można wyciąć fragmenty uszczelek przylgowych (w przyldze zewnętrznej i wewnętrznej). Sposób wycinania uszczelek opisany w aprobatach technicznych ITB jest łatwy i zapewnia poziom infiltracji zgodny z normą. Niewątpliwą wadą rozwiązania jest jednak obniżenie izolacyjności akustycznej, spadek szczelności na przenikanie wody deszczowej i ryzyko powstawania zaciemnień w miejscach przepływu powietrza.

Wykonanie w oknie kanałów przewietrzających.
Jest to sposób stosowany w niektórych systemach okien z PCV, polegający na wyfrezowaniu systemu otworów w ościeżnicy lub w listwach przyszybowych. Rozwiązanie takie może zastosować jedynie producent, dysponujący odpowiednimi profilami.

Nawiewniki – Są to elementy umożliwiające uzyskanie prawidłowej wymiany powietrza, można je mocować w różny sposób:
•    pod parapetem okna,
•    jako wydzieloną kwaterę okna (rodzaj lufcika),
•    w skrzydle okiennym nad szybą,
•    w ramie skrzydła okiennego lub w ościeżnicy.

Podział nawiewników ze względu na sposób regulacji przepływu powietrza:
•    O stałym przepływie powietrza – powietrze przedostaje się przez otwór o stałej wielkości. Intensywność przepływu zależy jedynie od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia, a więc od zmieniających się stale warunków atmosferycznych.
•    O regulowanym przepływie powietrza – dają możliwość dostosowania strumienia powietrza do zmieniających się potrzeb:
regulowane ręcznie poprzez ustawianie specjalnej przesłony w wybranej pozycji,
regulowane automatycznie reagujące na różnicę ciśnień lub wilgotności powietrza, rzadziej na temperaturę powietrza zewnętrznego.

Nawiewniki to rozwiązanie wygodne i mające najwięcej zalet. Zapewniają wentylację w zależności od potrzeb użytkowych, a same okna pozostają szczelne, co wpływa na racjonalne ogrzewanie pomieszczeń.

Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne – Urządzenia regulujące nawiew powietrza z kontrolą parametrów takich, jak czystość, temperatura, wilgotność itp. Są to rozwiązania kosztowne i stosowane raczej w dużych obiektach.
Najprostszym doraźnym sposobem wymiany powietrza pozostaje wietrzenie przez szerokie otwieranie okien.