Kategorie
Budowa

Prawidłowe mocowanie słupków balkonowych

mocowanie balustradyBalustrada jest zaliczana do elementów konstrukcyjnych o statycznym obciążeniu i musi posiadać odpowiednią nośność oraz prawidłowe zakotwienie. Fachowy montaż jest więc niezbędny, by sprostać surowym wymaganiom.
Osoba podejmująca się inwestycji bądź remontu, powinna wiedzieć, czego należy wymagać od fachowca i co jest dopuszczalne, a co nie. Zdarza się bowiem, że balustrady wykonuje się w sposób sprzeczny z przepisami i regułami techniki.
Obciążenia, jakim poddane są balustrady tworzą reakcję podobną do łańcuchowej. Zaczynają się od balustrady, a następnie przenoszone są poprzez podstawę słupka i mocowanie do elementu konstrukcyjnego. Najsłabszym ogniwem w tym łańcuchu jest samo mocowanie. Dlaczego? Ze względu na zły wybór kołków mocujących i ich nieprawidłowy montaż.
Przed planowaniem balustrady należy zadać sobie cztery ważne pytania. Jak powinna być zamontowana balustrada? W którym miejscu zostanie ona zamontowana? Jakim obciążeniom musi sprostać mocowanie? Jaki rodzaj mocowania jest najodpowiedniejszy?
O tym, jak ma być zamocowana balustrada decydują często względy nie ekonomiczne lub statyczne, ale architektoniczne. Mocowanie z góry jest najprostsze, natomiast o dołu najbardziej bezpieczne statycznie. Mimo to większość poręczy mocowana jest od strony czołowej.
Jeśli chodzi o obciążenia to rozróżnia się siły działające poziomo i pionowo. Oto prosty przykład: w czasie przyjęcia na balkonie przebywa dużo gości, którzy opierając się o poręcz, naciskają na nią poziomo w kierunku zewnętrznym. Wiejący wiatr wywiera w tym samym czasie nacisk na osłonę balkonu z drugiej strony, także jego boki poddane są obciążeniu. Są to wszystko siły poziome. Natomiast ciężar balustrady, obudowy, donic z kwiatami i gości wychylających się, względnie opierających się o balustradę – wszystko to stanowi siłę działającą pionowo.

Przy wyborze mocowania balustrady, trzeba mieć na uwadze nie tylko same obciążenia, lecz także miejsce i sposób mocowania. Słupki mocowane są do podłoża często przy pomocy śrub ze stali galwanicznie ocynkowanej, chociaż nie są one właściwe. W obszarze zewnętrznym powinno się stosować tylko stal szlachetną. Najlepszym rozwiązaniem są kotwy iniekcyjne w połączeniu z masą wiążącą, która uszczelnia wywiercony otwór i chroni kotwę przed korozją. Kotwy stalowe galwanicznie ocynkowane pokryte są warstwą cynku o grubości 5 do 10 pm. Ocynkowaną stal pokrywa więc warstwa ochronna, która pod wpływem powietrza ulega stopniowej redukcji. Szacuje się, że na powietrzu wiejskim grubość warstwy ochronnej ulega redukcji o 1,3 do 2,5 µm rocznie, natomiast w środowisku przemysłowym o bardziej agresywnym powietrzu aż o 6,4 do 13,8 µm.
W ten sposób już po upływie roku nie istnieje prawie żadne zabezpieczenie antykorozyjne.

Problemem może być również niewłaściwy sposób mocowania. Kotwy dokręcane są kluczem „na wyczucie”. Tymczasem badania wykazują, że kotwy o małej średnicy są zbyt mocno dokręcane, natomiast kotwy o większych średnicach zbyt słabo. Prawidłowa kotwa nie spełni dobrze swej roli, jeżeli moment skręcający jest nieodpowiedni. Podsumowanie: do mocowania zewnętrznego balustrady nie wolno stosować kołków w osłonach z tworzywa sztucznego oraz kotew galwanicznie ocynkowanych. Poza tym przy mocowaniu należy zwrócić uwagę na zachowanie przepisowego odstępu od brzegu i osi oraz prawidłowego momentu skręcającego.