Kategorie
Budowa Remont

Przewody grzewcze w podłodze

ogrzewania podłogowegoPrzewody grzewcze w podłodze

Przy wykonywaniu wodnego ogrzewania podłogowego trzeba odpowiednio dobrać układ przewodów, przez które popłynie ciepła woda. W miejscach pomieszczenia, gdzie następuje szybszy ubytek ciepła, przewody układa się gęściej niż na pozostałej powierzchni. Oczywiście zawsze średnicę przewodów, liczbę zwojów i pętli oraz ich rozstawienie powinien dobrać projektant w oparciu o istniejące warunki sprzyjające ucieczce ciepła z pomieszczenia.

Pompa hydroforowa

W nowoczesnych rozwiązaniach coraz częściej rezygnuje się z tradycyjnych pomp i hydroforów zajmujących dużo miejsca, zawodnych i pobierających znaczne ilości energii. Zamiast nich stosuje się nowoczesne pompy hydroforowe z niewielkimi zbiornikami przeponowymi. Włączają się one natychmiast po spadku ciśnienia czyli w momencie poboru wody. Te małe hydrofory można zamontować nawet w szafce zlewozmywakowej w kuchni, w szafce łazienkowej lub innym małym ukryciu.

Zakończenie komina cagą

Przewody wentylacyjne są na ogół zakończone tzw. cagami, czyli elementami z blachy, ułatwiającymi ulatywanie zużytego powietrza. Odpowiednio do typu pomieszczeń stosuje się cagi zwykłe i z warstwą ocieplającą. Tego typu urządzenia warto stosować we wszystkich budynkach, posadowionych w terenie, w których istnieje niebezpieczeństwo nadmuchiwania powietrza przez wiatr do wnętrza przewodów wentylacyjnych. Takie zakończenie stosuje się również do przewodów spalinowych.

Odkręcenie zaworu

We wszelkiego rodzaju tradycyjnych starych bateriach dwuuchwytowych, nadmierne zużycie części może być przyczyną zakleszczenia się zaworu zimnej lub ciepłej wody. Pokrętło nie da się obrócić. Nie róbmy tego jednak na siłę. Sam korpus zaworu owiążmy grubszą szmatką i polejmy całość gorącą wodą. Temperatura spowoduje rozszerzenie korpusu, a tym samym umożliwi łatwe odkręcenie trzpienia zaworu.

Zgrzewanie przewodów mufą

W nowoczesnych systemach kanalizacyjnych rury polietylenowe zgrzewa się za pomocą specjalnych elektromuf. Urządzenie nasuwa się na styk dwóch nr i podłącza do niego przewód. Spirale grzejne nadtapiają materiał, powodując połączenie elementów. W ten sposób zgrzewa się przede wszystkim rurociągi o większych średnicach – powyżej 100 mm. Rury mniejszych średnic zgrzewa się ręcznie na płytowych zgrzewarkach termicznych.

Przewód kominowy do kominka

Aby zbudować jakikolwiek kominek, który by nie dymił i sprawnie pracował, musimy mieć wolny, wyodrębniony przewód kominowy. Może być okrągły, kwadratowy lub prostokątny. Nie ma to znaczenia dla poprawnej pracy kominka. Musi mieć jednakże wymiary odpowiednie do wysokości komina. Wymiary przewodu w zależności od wysokości to podstawowy, choć nie jedyny warunek uniknięcia dymienia na ogrzewane pomieszczenie.

Dolne podłączenie grzejnika

Coraz częściej instalacje centralnego ogrzewania prowadzi się w betonowej wylewce podłogowej. W takim wypadku nowoczesne grzejniki płytowe podłącza się do rur instalacyjnych za pomocą specjalnych przyłączy oddolnych – prostego bądź kątowego. Króćce podłączeniowe przyłączy mają standardowy rozstaw. Możliwe jest więc podłączenie grzejników płytowych różnych producentów. Przyłącza umożliwiają odcięcie dopływu wody do grzejnika.

Komin z kanałami wentylacyjnymi

kominOdpowiednie jest zakończenie komina kanałami wentylacyjnymi. W tym wypadku wierzch jest przykryty betonową czapą, a wyloty przewodów są wyprowadzone na boki i wykończone kształtkami kamionkowymi, ustawionymi skośnie. W otworach powinno się również zamontować kratki zabezpieczające przed zakładaniem gniazd przez ptaki lub przedostawaniem się gryzoni.

Kamionkowa kształtka kominowa

Do budowy komina w domu ogrzewanym gazem opałowym konieczne jest wykorzystywanie specjalnych blaszanych systemów kominowych lub też kamionkowych kształtek kominowych, łączonych odpowiednimi zaprawami lub kitami. Połączone kawałki obudowuje się ściankami z cegieł ceramicznych lub pustaków różnego rodzaju. Przestrzeń pomiędzy kształtką a obudową należy wypełnić izolacją termiczną z wełny mineralnej.

Drenaż przy rurze spustowej

Aby uniknąć zawilgocenia fundamentów, wodę deszczową spływającą rynną spustową doprowadzamy do starej beczki wkopanej w ziemię i obsypanej grubą warstwą żwiru drenażowego. Również wnętrze samej beczki można wypełnić drobnym żwirem. Warto jednak wzorem krajów zachodnich pomyśleć o gromadzeniu deszczówki w zbiornikach celem wykorzystania jej do celów gospodarczych.