Kategorie
Budowa

Przyczyny nieszczelności pokryć z dachówek

Zasady montażu pokryć dachowych zawarte są w instrukcjach i normach dotyczących prowadzenia robót pokrywczych dla danego rodzaju pokrycia.
Oprócz prawidłowego ułożenia dachówek ważne jest właściwe ich zamocowanie do łat. I tak dachówka zakładkowa w strefie I wiatru, powinna być mocowana do łat dachowych, co czwarta w każdym rzędzie poziomym. Natomiast w strefach II i III obciążenia wiatrem co druga dachówka powinna być przymocowana do łat. Ponieważ często na dachach pokrytych dachówką znajdują się tzw. przebicia dachowe (kominy, wentylacja, okna dachowe), dlatego miejsca te powinny być zabezpieczone przed przeciekami wody dodatkowo przez obróbki blacharskie. Instrukcje montażu dachówek zalecają mocować dachówkę cementową za pomocą gwoździ i wkrętów dachówkowych lub spinek do łat nośnych pod dachówką:
– w rzędach i kolumnach skrajnych – wszystkie dachówki,
– przy pochyleniach większych od 120% – wszystkie,
– przy dachówkach cementowych wentylacyjnych – wszystkie,
– wokół wyłazów – wszystkie,
– wokół kominów – wszystkie,
– gąsiory cementowe – wszystkie.

Opisany wyżej sposób mocowania dachówek do lat zabezpiecza elementy pokrycia przed podrywaniem przez wiatr i przed spadaniem ich z dachu o dużym kącie nachylenia. W Polsce wiele systemów pokryć dachowych sprzedawana jest w zestawach uproszczonych niepełnych, nie uwzględniających konieczności wentylowania dachów. Jednakże większość producentów wyposaża produkowane przez siebie wyroby w dodatkowe elementy: przewiewnie taśmy uszczelniające, dachówki wentylacyjne i szereg specjalnych uchwytów, których zadaniem jest zapewnienie przepływu powietrza pod dachówką na całej połaci dachowej. Dlatego też przed zakupem materiałów do pokryć dachowych należy się zorientować w ofercie producentów i wybrać punkty sprzedaży oferujące pełną gamę produktów pokryciowych. Dachówki i elementy uzupełniające tworzą połączony, współpracujący ze sobą, system pokrycia dachowego, nieprzepuszczalny dla opadów atmosferycznych, a otwarty dla pary wodnej.