Kategorie
Budowa

Przyziemie w budynkach w systemie POROTHERM

tmpdad2-1Przyziemie budynku niepodpiwniczonego z podłogą na gruncie, wykonanego w technologii POROTHERM z ceglaną ścianą fundamentową.

Ławy fundamentowe powinny być wykonane na głębokości poniżej strefy przemarzania gruntu, wynoszącej dla polskiej strefy klimatycznej od -0,8 do -1,2 m, stąd ściany fundamentowe w budynku niepodpiwniczonym są stosunkowo wysokie. Można je wykonać z cegły pełnej lub z betonu.

Pozioma izolacja przeciwwodna podłogi na gruncie wywinięta jest w pionową izolację ścian fundamentowych. Izolacja przeciwwodna, chroniąca ściany przed kapilarnym podciąganiem wilgoci, powinna znajdować się powyżej zasięgu odpryskującej wody deszczowej, tj. min. 30 cm ponad otaczającym terenem. Jeżeli podłoga na gruncie wykonana jest na poziomie terenu, izolacja odcinająca znajduje się powyżej podłogi. Podłoga na gruncie musi być zabezpieczona przed przemarzaniem. Zalecanym rozwiązaniem jest termoizolacja pionowa sięgająca 1 m poniżej poziomu podłogi oraz pozioma – na całej powierzchni podłogi.