Kategorie
Budowa

Przyziemie w budynkach w systemie POROTHERM

tmp9c41-1Pozioma izolacja przeciwwodna podłogi w piwnicy doprowadzona jest aż do zewnętrznego brzegu ław fundamentowych. Po wymurowaniu ścian piwnicznych stanowi ona zabezpieczenie przed kapilarnym podciąganiem wilgoci w strukturę muru. Izolacja pionowa ścian piwnicznych jest wywinięta na ławy fundamentowe. Klin z zaprawy wodoszczelnej dodatkowo uszczelnia styk ław fundamentowych ze ścianami.

W części poniżej poziomu terenu ściana piwniczna wykonana jest z pustaków POROTHERM 44 P+W. Izolacja przeciwwodna jest dodatkowo zabezpieczona membranąpolietylenowąprzed uszkodzeniami mechanicznymi związanymi z naporem ziemi zasypowej. Powyżej poziomu terenu ściana piwniczna wykonana jest z pustaków POROTHERM 25 P+W i POROTHERM 11,5 P+W, co pozwala wprowadzić izolację przeciwwodną pomiędzy dwie warstwy pustaków i wywinąć ją na ścianę.