Kategorie
Budowa

Pustaki ceramiczne na zaprawie cienkowarstwowej cz.1

ukladanie pustakow1. Na stropie piwnicznym układa się dookoła brzegu warstwę papy o szerokości wznoszonej ściany. Następnie montuje się specjalny przyrząd nastawczy, składający się z dwóch jednakowych prowadnic i aluminiowej łaty. W ten sposób pierwsza warstwa zaprawy będzie idealnie równa.
2. Przy pomocy lasera budowlanego wytycza się najwyższy punkt na betonowym stropie. Miejsca leżące poniżej tego punktu zostaną wyrównane później odpowiednią grubością zaprawy.
3. Nakładanie specjalnej zaprawy o dobrych właściwościach izolacyjnych: rozprowadza się ją wstępnie na grubość i szerokość ściany. Miejsca, w których zostaną zabudowane drzwi pozostają wolne.
4. Aluminiową łatą wygładza się i poziomuje warstwę zaprawy, a jej nadmiar zostaje natychmiast usunięty. W ten sposób na całej szerokości i długości ściany powstaje idealnie wypoziomowane podłoże.
5. Pierwszy pustak układany jest tradycyjnie w narożu. Do precyzyjnego ustawienia wystarczą dwa proste narzędzia: poziomnica i gumowy młotek.
6. Specjalny uchwyt ułatwia dokładne przyłożenie pustaka zgodnie z linią wytyczoną przez rozpięty sznurek. Powierzchnie czołowe zazębiają się wzajemnie.
7. Słupy i końcówki ściany wykończone są kształtkami uzupełniającymi, wchodzącymi w skład systemu. Kształtki służą też w razie potrzeby do uzyskania prawidłowego wiązania muru.
8.Jeżeli szczeliny w murze są mniejsze niż 25 mm, wtedy mogą być niwelowane bezpośrednio zaprawą, natomiast szersze szczeliny muszą być zamknięte przyciętym na wymiar kawałkiem pustaka. Po nałożeniu zaprawy zostaje on dopasowany do szczeliny.
9. Jeżeli pierwszy, najważniejszy rząd pustaków jest gotowy, wtedy można przystąpić do szybkiego wznoszenia murów. Ważne jest prawidłowe przygotowanie zaprawy cienkowarstwowej, aby nie posiadała grudek i miała właściwą konsystencje.

Pustaki ceramiczne umożliwiają czystą i racjonalną obróbkę. Cienka i równomierna warstwa zaprawy, położona przy pomocy dozownika pozwala nie tylko zaoszczędzić zużycie zaprawy, ale ogranicza znacznie ilość wilgoci w ścianie.

Jeżeli pustaki ceramiczne murowane są na zaprawie cienkowarstwowej, wtedy powstaje jednorodna budowla. Spoiny są bardzo cienkie, a zużycie zaprawy zostaje zredukowane do 90 procent, dzięki temu mury nie są narażone na działanie wilgoci, tym bardziej, że wyprofilowana powierzchnia czołowa umożliwia murowanie ścian bez spoin pionowych. Przedstawiona tu technika murowania pozwala też uniknąć tworzenia się mostków termicznych.

Drobne niedokładności powstałe w trakcie murowania nie mogą być zniwelowane -tak jak w dotychczasowym budowaniu – przy pomocy grubszej warstwy zaprawy, dlatego ważna jest dokładność pracy na samym początku. Jeżeli pierwszy rząd pustaków zostanie położony prawidłowo, wtedy wznoszenie ścian idzie gładko jak po sznurku. Tradycyjnie więc nakłada się grubszą warstwę zaprawy pod pierwszy rząd pustaków, gdyż tylko w ten sposób można usunąć nierówności fundamentu, względnie stropu. Stosuje się też specjalny rodzaj zaprawy izolacyjnej, którą kładzie się na warstwie papy, chroniącej ściany budynku przed wilgocią podsiąkającą od dołu.