Kategorie
Budowa

Pustaki ceramiczne na zaprawie cienkowarstwowej cz.2

ukladanie pustakow zaprawa10. Dozownik przykładany jest do narożnego pustaka i po napełnieniu go dobrze zamieszaną zaprawą, przesuwany jest wzdłuż pierwszego rzędu.
11. Dozownik należy poruszać ze stałą prędkością po pustakach. W trakcie pracy elastyczna zaprawa pokrywa równomierną warstwą całą powierzchnię, tworząc jednolitą powłokę.
12. Zaraz potem przystępuje się do układania kolejnego rzędu pustaków na świeżej zaprawie. Początek układania jak zwykle od naroża.
13. Mury szybko wznoszą się do góry. Przy otworach przeznaczonych na oknu oraz drzwi wejściowe, balkonowe lub tarasowe należy regularnie sprawdzać pion i na bieżąco dokonywać korekty. W miejscach, do których będą przylegały później ścianki działowe…
14. …trzeba założyć kotwy łączące- co najmniej w co drugim rzędzie. Dzięki nim możliwe będzie później przyłączenie na styk ścianki działowej.
15. Otwory drzwiowe i okienne można zakończyć nadprożami, jeżeli nie przewiduje się wmurowania obudowy rolet okiennych. Zaizolowane termicznie nadproża zapobiegają powstaniu mostków termicznych.
16. Aby zapobiec wsiąkaniu wody powierzchniowej i zapewnić dobrą wiatroszczelność, ochrania się mur podokienny warstwą papy bitumicznej. Przycięty na wymiar kawałek zostaje przyklejony na zaprawie.
17. W celu wykonania obramowaniu stropu przykrywa się górną warstwę pustaków papą dachową i obmurowuje brzegi pustakami stropowymi. Papa dachowa zapobiega przenikaniu świeżego betonu do pustaków w czasie betonowania stropu.
18. Potem zakłada się boczną warstwę izolacji – tutaj jest ona wykonana z wełny mineralnej w postaci płyt. W ten sposób wyklucza się powstanie mostków termicznych w obrębie stropu.

Przy pomocy lasera budowlanego wytycza się najwyższy punkt na zabetonowanej powierzchni. Potem nakłada się niwelującą warstwę zaprawy, posługując się przy tym łatą wyrównującą i poziomnicą oraz dodatkowo specjalnym przyrządem, umożliwiającym dokładne wytyczenie grubości zaprawy na całej powierzchni.

Pierwszy pustak układany jest tradycyjnie w narożu. Po położeniu pierwszego rzędu układa się kolejne, ale już na zaprawie cienkowarstwowej z zastosowaniem dozownika określającego grubość warstwy. W celu uzyskania przesuniętej linii spoin w czasie murowania oraz na wykończeniach i słupach, używa się kształtek oferowanych z reguły przez producenta systemu.

W stosowanym tu systemie murowania pustaków nakłada się cienką warstwę zaprawy w ten sposób, aby wszystkie szczeliny zostały całkowicie pokryte. Dzięki temu zapobiega się powstaniu – podobnie jak w tradycyjnym budowaniu -niekorzystnego pod względem techniki budowli zjawiska sprzyjającego tworzeniu się pionowych kanałów powietrznych we wznoszonej ścianie.