Kategorie
Materiały

Rodzaje dachówek

Rodzaje dachówek

W budownictwie jednorodzinnym wśród pokryć dachowych przoduje dachówka ceramiczna. Cieszy się ona opinią materiału tradycyjnego, estetycznego, trwałego i stosunkowo łatwego w montażu. Dzięki małym wymiarom dachówki te nadają się do krycia dachów nawet o bardzo skomplikowanych kształtach. Podczas ich układania powstaje niewiele odpadów, łatwa jest także naprawa uszkodzonych fragmentów pokrycia. Dachówki ceramiczne nie ulegają zniszczeniu przez dziesiątki lat, są wytrzymałe i ognioodporne, niewrażliwe na warunki atmosferyczne, mrozoodpome i nienasiąkliwe, a jednocześnie, dzięki włoskowatym porom, „oddychają”. Dobrze znoszą kondensację pary wodnej. Nie wymagają żadnych zabiegów konserwacyjnych. Dachówki te dzielą się na dachówki ciągnione i tłoczone. Dachówkę ciągnioną formuje się na prasie ślimakowej, a dachówkę tłoczoną na prasie stemplowej. Dachówki ciągnione dzielą się na dwa rodzaje: dachówkę karpiówkę i dachówkę zakładkową. Do dachówek tłoczonych zaliczymy: dachówkę marsylską, holenderską, mnicha i mniszkę.

Dachówki cementowe są tańsze od dachówek ceramicznych. Wprowadzenie nowych technologii do ich produkcji zapewnia im wysoką jakość, estetyczny wygląd, różnoraką barwę. Dachówka ta jest bardzo popularna w krajach Europy Zachodniej oraz w Skandynawii. Produkowana jest w dwóch rodzajach: jako dachówka karpiówka i dachówka zakładkowa.