Kategorie
Oświetlenie

Rozproszenie światła

Kształt oprawy wpływa na uzyskany efekt

Następnym czynnikiem wyróżniającym poszczególne rodzaje opraw oświetleniowych jest sposób rozproszenia światła. Oprawy kuliste na przykład powodują równomierne rozprowadzenie światła we wszystkich kierunkach. Jest rzeczą oczywistą, że nie można wtedy osiągnąć efektu punktowego naświetlenia obiektu. Natomiast większa ilość tego rodzaju opraw nadaje się znakomicie do oświetlenia kwiatów, powierzchni trawiastej lub sadzawki ogrodowej. W zależności od natężenia światła i jego mocy, można osiągnąć nastrój tajemniczo-melancholijny lub stosując ostrzejsze oświetlenie uzyskać kontrast pomiędzy przestrzenią oświetloną a zatopioną w mroku. Jeżeli chcemy oświetlić tylko chodnik prowadzący do wejścia lub inne ważne punkty wokół domu, wtedy można zastosować oprawy oświetleniowe o kształcie pagody ze specjalną osłoną kierującą strumień światła do dołu. Natomiast ogrodowe reflektorki zapewniają punktowe oświetlenie określonego przedmiotu, który chcemy wydobyć z mroku. Osoby pragnące podświetlić większą partię obszaru wejściowego lub nawet elewację budynku, aby nadać jej reprezentacyjny charakter, mogą zainstalować reflektorki o większej mocy.

W handlu oferuje się systemy napięcia 220V oraz niskonapięciowe 12Vz transformatorem. W przypadku pierwszego systemu wszystkie podłączenia muszą być ze względów bezpieczeństwa wykonane przez elektryka. Samodzielnie można jedynie poprowadzić kable trój żyłowe z oddzielną żółto-zieloną żyłą ochronną. Trzeba zwrócić przy tym uwagę, aby umieścić je na głębokości poniżej strefy zamarzania. Stosuje się kable ziemne w otulinie z neoprenu (kabel NYY). Jeżeli ogród jest bardzo duży, wtedy należy pobierać prąd z większej ilości źródeł, aby przewody nie były zbyt długie. Elektryk może zainstalować w tym celu odpowiednią ilość gniazdek ogrodowych. Istnieją też oprawy oświetleniowe wyposażone w gniazdko i służące jednocześnie jako źródło prądu dla następnej oprawy. W systemie pracującym na napięciu 220V można oczywiście stosować żarówki energooszczędne. Całą instalację o napięciu 220V należy wyposażyć w przeciwnarażeniowy wyłącznik różnicowo-prądowy o prądzie wyłączającym nie większym niż 3 Om A. Systemy niskonapięciowe nie są niebezpieczne dla człowieka, dlatego można instalować je samodzielnie. Stosuje się tu najczęściej kable płaskie, które można też poprowadzić naziemnie.

Prądu i kabla nie wymagają oprawy oświetleniowe wyposażone w baterie słoneczne, przy czym emitują one bardzo intensywne światło. Należy jedynie zwrócić uwagę, aby bateria była umieszczona w miejscu dobrze nasłonecznionym.