Kategorie
Budowa

Ściany z bloków wapienno-piaskowych SILKA

Blok wapienno-piaskowy SILKA E24 jako jedyny z materiałów ściennych może być wykorzystany w ścianach, które będąc wewnętrznymi ścianami nośnymi spełniająjednocześnie funkcję przegrody akustycznej.

Aby ściana z SILKI E24 spełniała najostrzejszy warunek normowy R’A1 > 50 dB należy tak zaprojektować przegrody boczne w budynku, aby boczne przenoszenie dźwięku nie było większe niż: K <2 dB. Oznacza to w praktyce zastosowanie ścian działowych i akustycznych wykonanych tylko z bloków wapienno-piaskowych SILKA, bez mieszania technologii, np. ze ścianami działowymi z betonu komórkowego lub z cegieł ceramicznych (zwłaszcza cegły dziurawki).

Blok wapienno-piaskowy SILKA E posiada rozmieszczone modularnie co 16,7 cm wewnętrzne kanały elektryczne, umożliwiające instalatorom prowadzenie wiązki instalacji w pionach, bez konieczności bruzdowania ściany. Przebieg kanałów jest łatwy do ustalenia dzięki specjalnym znacznikom zamarkowanym linią na powierzchni bloczków. Pozostaje tylko “zgrać” linie z sobą i nawiercić otwór w miejscu gniazda wtykowego.
Elementy uzupełniające systemu SILKA:
o    kształtki nadprożowe służące do konstrukcji nadproży
o    bloki wentylacyjne znajdujące zastosowanie do murowania kanałów wentylacyjnych samonośnych, bez konieczności ich obmurowywania
o    bloki wyrównawcze umożliwiające skonstruowanie dowolnej wysokości kondygnacji bez konieczności docinania materiału na budowie. Wszystkie elementy uzupełniające zostały tak pomyślane, aby maksymalnie usprawnić i przyspieszyć prace murarskie, a tym samym ograniczyć czas murowania.

tmpa7c1-1Połączenie łącznikami LP30 ściany zewnętrznej z bloków YTONG 36,5 z wewnętrzną ścianą konstrukcyjną z bloków wapienno-piaskowych SILKA E24.