Kategorie
Architektura

Ściany z bloków wapienno-piaskowych SILKA

tmpe7f3-3W ścianach systemu SILKA bardzo istotne jest właściwe ułożenie pierwszej warstwy bloków ściennych. Należy to wykonać w taki sposób, aby zniwelować wszelkie nierówności podłoża i otrzymać idealnie równą i wypoziomowaną górną powierzchnię pod kolejne warstwy muru. Dokładne wypoziomowanie pozwoli na zastosowanie cienkiej spoiny o grubości nie przekraczającej 2 mm.

Murowanie ścianek działowych z bloków wapienno-piaskowych wykonuje się po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej). Co drugą warstwę należy zakotwić do ściany nośnej przy użyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej.

Do konstruowania nadproży służą kształtki nadprożowe YTONG U traktowane jako tracony szalunek. Konstrukcyjnym elementem nośnym jest belka żelbetowa, wykonana poprzez zalanie mieszanką betonową kształtki szalunkowej z ułożonym w niej zbrojeniem.