Kategorie
Materiały

Ściany z bloków wapienno-piaskowych SILKA

W procesie produkcji materiałów wapienno-piaskowych lub inaczej silikatowych używane są wyłącznie surowce naturalne – piasek, wapno i woda. Proces produkcji cegieł wapienno-piaskowych jest ekologicznie neutralny i energooszczędny. Po wymieszaniu około 90% piasku i 7% wapna, z dodatkiem 3% wody, pozostawia się je na 2 do 4 godzin w stalowych silosach (reaktorach), aby doprowadzić do odpowiedniego fizycznego wymieszania się ze sobą ziaren piasku. Następnie mieszanka wapienno-piaskowa kierowana jest do pras, w których zostaje uformowana w cegły i bloki o odpowiednich rozmiarach i właściwym kształcie. W końcowej fazie, w wyniku bezpośredniego działania pary wodnej o temperaturze 200°C pod ciśnieniem 16 bar, zaprasowane elementy zostaną ukształtowane w cegły w autoklawach w ciągu 6 do 12 godzin rekrystalizacji (w zależności od rozmiarów).

Zalety wyrobów wapienno-piaskowych:

•    Wysoka trwałość i wytrzymałość na ściskanie – Cegły i bloki wapienno-piaskowe produkowane są w klasach o wytrzymałości od 15-30 MPa, co umożliwia wznoszenie budynków bez konstrukcji szkieletowej nawet do 12 kondygnacji.

•    Doskonała izolacyjność akustyczna – Duża gęstość właściwa sprawia, że cegły i bloki wapienno-piaskowe są materiałem bardzo dobrze pochłaniającym dźwięk.

•    Wysoka odporność ogniowa – Cegły i bloki wapienno-piaskowe są materiałem całkowicie niepalnym, zapewniając użytkownikowi wysokie bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

•    Zdrowy materiał budowlany – Wyroby wapienno-piaskowe produkowane są wyłącznie z naturalnych składników, dzięki czemu wyróżniają się najniższą ze wszystkich materiałów budowlanych radioaktywnością naturalną.

•    Wysoka paroprzepuszczalność – Mur z bloków wapienno-piaskowych to przegroda mieszkalna bardzo dobrze “oddychająca” – nie występują w niej zjawiska kondensacji pary wodnej i zawilgocenia, t Zdolność hydroregulacji – Bloki wapienno-piaskowe, dzięki swojej własności hydroregulacji, utrzymują optymalną wilgotność w pomieszczeniach, niezależnie od warunków zewnętrznych. Z tego powodu są bardzo dobrym materiałem na ściany wewnętrzne budynku,

•    Duża zdolność akumulacji termicznej – Zdolność do magazynowania ciepła powoduje, że zimą uzyskujemy konkretne oszczędności na energii cieplnej, a latem doznajemy przyjemnego uczucia chłodu i świeżości we wnętrzach.

•    Mrozoodporność – Wyroby silikatowe sącałkowicie mrozoodporne.
Bloki i cegły wapienno-piaskowe produkowane sąm.in. przez koncern Xella Polska Sp. z o.o. pod nazwą handlową SILKA i ten system omówiony jest jako przykład systemu budowlanego z silikatów.

Bloki wapienno-piaskowe SILKAomówione sąjako rozwinięcie rozdziału na temat systemu budowlanego YTONG, opartego na bloczkach z betonu komórkowego.

Omówienie razem dwóch różnych technologii pokazuje możliwość optymalnego połączenia w budynku dwóch materiałów o różnych cechach:

•    Bloczki z betonu komórkowego jako ściany zewnętrzne są materiałem o wysokich parametrach termoizolacyjnych, umożliwiających wykonanie ścian jednorodnych bez dodatkowego ocieplenia.

•    Masywne bloki wapienno-piaskowe jako ściany wewnętrzne i działowe posiadają z kolei wysokie parametry izolacyjności akustycznej, które pozwalają na wydzielenie cichych, komfortowych wnętrz.