Kategorie
Materiały

Ściany zewnętrzne w systemie POROTHERM

tmp4038-1•    Ściany jednorodne (jednowarstwowe) wykonuje się z pustaków POROTHERM 38 P+W (U = 0,35 W/m2K), POROTHERM 44 P+W (U = 0,31 W/m2K) lub z pustaków POROTHERM 50 P+W (U = 0,29 W/m2K), które mają parametry izolacyjne nie wymagające stosowania dodatkowego docieplenia ściany. Ściany zewnętrzne z pustaków POROTHERM na zaprawie M5 mogą być stosowane w budynkach o wysokości do 7 kondygnacji (w przeciętnych warunkach przy kategorii “A” wykonania robót). Ograniczenie stanowi rozpiętość stropu do 8 m. Użycie do wykonania muru zaprawy M10 w dolnych kondygnacjach pozwala na zwiększenie dopuszczalnej liczby kondygnacji.

•    Ściany dwuwarstwowe, np. ocieplane metodą “lekką-mokrą”, można wykonywać z pustaków POROTHERM 30 P+W, POROTHERM 25 P+W i POROTHERM 18,8 P+W .

•    Szczelinowe ściany trójwarstwowe wykonuje się w warstwie konstrukcyjnej z pustaków POROTHERM 30 P+W, POROTHERM 25 P+W lub POROTHERM 18,8 P+W . Do wznoszenia ścian osłonowych można zastosować pustaki POROTHERM 11,5 P+W, POROTHERM 8 P+W lub cegły klinkierowe.