Kategorie
Architektura

Stropodach pełny

W budynkach mieszkalnych pozbawione wentylacji stropodachy pełne najczęściej stosuje się tam, gdzie trudno jest zastosować inne konstrukcje -przede wszystkim nad użytkowymi tarasami. Stropodachy pełne stosowane są również nad pomieszczeniami technicznymi, garażami, poddaszami nieużytkowymi oraz nad budynkami halowymi.

Rozwiązaniem prostym w wykonaniu jest stropodach z termoizolacją z wełny mineralnej, która stanowi podkład umożliwiający bezpośrednie pokrycie wierzchnią warstwą hydroizolacyjną. Płyty termoizolacyjne oraz papa podkładowa łączone są z podłożem za pomocą specjalnych łączników tworzywowych. Papa nawierzchniowa mocowana jest do papy podkładowej metodą zgrzewania.

Pod płytami z wełny mineralnej znajduje się folia paroizolacyjna, która blokuje napływ pary wodnej do warstwy ocieplenia.

Stropodachy oparte na lekkiej konstrukcji z kratownic stalowych i z blach profilowanych stosowane są najczęściej nad budynkami halowymi.

•    Lekkie konstrukcje stalowe mogą opierać się zarówno na ścianach masywnych jak i na konstrukcjach szkieletowych.
•    Blachy profilowane – w zależności od typu – stanowić mogą samonośne stropy lub element stropów zespolonych z płytą betonową.
•    W stropodachach ocieplonych wełną mineralną stosuje się rozwiązania systemowe uwzględniające materiał stosowany na pokrycie wierzchnie.
•    W stropodachach ocieplonych styropianem, poza standardowymi płytami styropianowymi, stosuje się kliny styropianowe jako warstwę spadkową i płyty laminowane z papą podkładową, które umożliwiają zgrzewanie z papą wierzchniego krycia.
•  We wszystkich odmianach stropodachów pełnych pod izolacją termiczną zastosowana jest folia paroizolacyjna.