Kategorie
Budowa Remont

Symetryczny układ płytek

balkon kafelkiSymetryczny układ płytek

Regułą przy przyklejaniu płytek ceramicznych w obrębie jednej ściany jest układ symetryczny. Niejednokrotnie z innych względów można z tego zrezygnować. Nie wolno jednak rezygnować z tego w przypadku, gdy na ścianie znajdują się dwa okna. Tu musi wystąpić układ symetryczny tak, aby w osi symetrii znalazła się linia pionowych spoin lub też linia płytek ceramicznych. Oś symetrii musi przebiegać dokładnie pośrodku szerokości ściany pomiędzy oknami. W takim wypadku przyklejanie płytek zaczynamy od niej.

podloga deskiDrewniane panele podłogowe

Obok typowych laminowanych paneli podłogowych można kupić również bardziej szlachetne z wierzchnią warstwą z litego drewna. Te prefabrykowane elementy podłogowe składają się z warstwy nośnej, wierzchniej i spodniej – odprężającej. Warstwa nośna sklejona jest z wąskich listewek, górną tworzą drewniane lamelki o grubości 4 mm wykonane głównie ze szlachetnych gatunków drewna. Dolna warstwa odprężająca to obłóg z drewna gorszego gatunku o grubości najczęściej 2-3 mm.

Schody kręte

W małych pomieszczeniach trudno zamontować tradycyjne schody. Jednak zawsze warto zastanowić się nad budową schodów krętych, które potrzebują o wiele mniej przestrzeni. Mają różną konstrukcję. Na ogół jednak drewniane stopnie mocuje się do słupa nośnego zakotwionego do posadzki i sufitu. Poszczególne stopnie mogą być połączone belką policzkową lub tylko ażurową poręczą ze stalowych prętów. W tym ostatnim przypadku sąsiednie stopnie są połączone jednym z prętów z nasuniętą tulejką dystansową.

schody kreteSkrzypienie schodów

Uporczywe i drażniące skrzypienie starych schodów drewnianych możemy zlikwidować przykręcając od tyłu małe drewniane klocki podpierające. Przykręcamy je do podstopnic, czyli pionowych części stopnia tak, aby lekko uniosły stopień, a zarazem mocno go podparły. Na każdym stopniu należy przewidzieć dwa lub trzy klocki równomiernie rozmieszczone na całej długości. Można również pozostawić między klockami, a stopniem szczelinę, a następnie wbić w nią mały drewniany klin podpierający.