Kategorie
Architektura

Systemy drenażowe

Drenaż opaskowy oraz opaskowy i powierzchniowy.

Instalacja drenarska powinna być zaprojektowana jako zamknięta opaska wokół całego budynku. Rury drenarskie układa się z min. 0,5% spadkiem, 20 cm poniżej górnej powierzchni płyty fundamentowej i poziomej izolacji wodoszczelnej piwnic. Ciągi drenarskie obsypane są ze wszystkich stron 15 cm warstwą grubego żwiru i zabezpieczone przed zamuleniem włókniną filtracyjną. Odpływ nadmiaru wody spod płyty fundamentowej do drenażu opaskowego zapewniają otwory o średnicy 5 cm wykonane w ławach fundamentowych.

Przy dużym napływie wody na płytę fundamentową drenaż opaskowy może być niewystarczający dla odprowadzenia wody piętrzącej się pod płytą. W takiej sytuacji konieczne jest uzupełnienie instalacji drenarskiej na obwodzie budynku rurami odwadniającymi powierzchnię pod płytą fundamentową.