Kategorie
Architektura

Systemy drenażowe

tmpfc00-1Schemat zależności między wielkością napływu wody na 1 m2 budowli a typem gruntu rodzimego.

Woda spiętrzona, warstwowa i infiltracyjna występująca w gruncie stanowi ciągłe zagrożenie dla zewnętrznych ścian piwnic. Wg statystyk 90% szkód budowlanych w obrębie piwnic spowodowanych jest przez zawilgocenie. Przeciwwodne powłoki izolacyjne budynków są wystarczającym zabezpieczeniem przed wilgocią gruntową pod warunkiem, że woda nie spiętrzy się powyżej poziomu płyty fundamentu.

Zabezpieczeniem przed spiętrzaniem się wody przy ścianach piwnicznych budynków jest właściwie dobrany system drenażu, który może przejąć nadmiar zalegającej wody odprowadzić go do kanalizacji ogólnospławnej.

Przy projektowaniu drenażu należy poznać warunki hydrogeologiczne a w szczególności ilość napływającej wody.

Przybliżone wielkości określa tabela.

Napływ wody na ścianę
Rodzaj podłoża i woda gruntowa Napływ wody (l/sm) Zakres
grunty bardzo słabo przepuszczalne, bez wody spiętrzonej, brak wody powierzchniowej <0,05 mały
grunty słabo przepuszczalne z wodą infiltracyjną, brak wody powierzchniowej >0,05-0,10 średni
grunty z wodą warstwową, wodą spiętrzoną, trochę wody powierzchniowej > 0,10-0,30 duży
podłoże z warstwami wodonośnymi, obszary źródeł, woda powierzchniowa >0,30-0,50 ekstremalny
 Napływ wody na płytę fundamentową
Rodzaj podłoża i woda gruntowa  Napływ wody (l/sm)  Zakres
grunty bardzo słabo przepuszczalne  <0,001  mały
grunty słabo przepuszczalne 0,001 – 0,005  średni
grunty przepuszczalne  > 0,005 – 0,010  duży
grunty silnie przepuszczalne  > 0,010 – 0,020  ekstremalny
W zależności od ilości napływającej wody określa się przekroje rur drenażowych, odpływowch i sposób ułożenia instalacji drenarskiej.

Dobór rur odpływu do kanalizacji (od najniższego punktu drenażu do kanału ogólnospławnego)

długość drenażu opaskowego [m] średnica i spadek rur odpływowych przy napływie wody na ścianę
mały ∅ średni ∅ duży ∅ ekstremalny∅
< 50 100/>0,5% 125 / >0,5% 200/> 0,5% 200 / > 1,0%
< 75 125/ >0,5% 160/>0,5% 200 /> 1,0% 200 / > 2,0%
<  100 125/>0,5% 160/ >0,5% 200/> 2,0%
<  150 160/>0,5% 200/> 0,5%
< 200 160/>0,5% 200/> 1,0%  –
Drenaż jest nieskuteczny praktycznie tylko w przypadku, kiedy woda gruntowa występuje pod ciśnieniem – niezbędne jest wówczas wykonanie w budynku drogiej i skomplikowanej izolacji przeciwwodnej typu ciężkiego.