Kategorie
Architektura

Szklane ściany osłonowe

We współczesnej architekturze coraz częściej stosowane są przeszklone ściany osłonowe. Systemy szklanych ścian osłonowych umożliwiają konstruowanie przeszklonych elewacji ekskluzywnych i reprezentacyjnych budynków takich jak: banki, hotele, urzędy, biurowce itp.

Systemy szklanych ścian osłonowych:

•    Systemy o konstrukcji słupowo-ryglowej – Elementami samonośnej konstrukcji ściany są pionowe słupki i poziome rygle. Słupki mocowane są do konstrukcji nośnej budynku tworząc pola, które podzielone są ryglami na powierzchnie kwadratowe lub prostokątne, przeznaczone do wypełnienia elementami oszklenia (pojedyncze szyby lub zestawy szklane) lub izolacyjnymi płytami warstwowymi. Wielkości podziałów pionowych i poziomych wynoszą zazwyczaj około 0,9 m.
Poszczególne elementy słupków i rygli wykonane są jako kształtowniki o przekroju skrzynkowym z odpowiednim ukształtowaniem boków w celu zamocowania uszczelek, łączników, itp. Słupy i rygle ściany osłonowej wyposażono w systemowe rozwiązanie odwodnienia, wentylacji i odprowadzenia z profili kondensatu.
Ściana osłonowa o konstrukcji słupowo-ryglowej umożliwia wykonanie ścian osłonowych pozornych (nałożonych na ściany zewnętrzne wykonane z innych materiałów), ścian odchylonych od pionu, dachów szklanych, itp.
Ze względu na przeszklenia rzeczywiste i przeszklenia pozorne występujące w szklanych ścianach osłonowych o konstrukcji słupowo-ryglowej – do szklenia stosowane jest najczęściej szkło refleksyjne.

•    Systemy z oszkleniem strukturalnym, będące odmianą konstrukcji słupowo-ryglowej, charakteryzuje konstrukcja nośna przesunięta na stronę wewnętrzną i ukryta za zewnętrznymi płytami szkła. Jest to możliwe dzięki wspornikowemu mocowaniu oszklenia. Widoczne z zewnątrz podziały elewacyjne to jedynie delikatne linie szczelin pomiędzy poszczególnymi szybami.
W budynkach o wysokości przekraczającej 8 m przeszklenie wymaga dodatkowego zabezpieczenia, które może przybierać różne formy. Zabezpieczenia te przeciwdziałają odpadnięciu od elewacji płyt szkła na skutek destrukcji klejonych połączeń w zestawach szklanych.
W ścianach osłonowych z oszkleniem strukturalnym, podobnie jak w systemach słupowo-ryglowych, do oszklenia stosowane jest najczęściej szkło refleksyjne.
Modyfikacją oszklenia strukturalnego jest ściana półstrukturalna (semistrukturalna), w której dodatkowy element zabezpieczający stanowią kształtowniki aluminiowe obejmujące z dwóch przeciwległych stron zestaw szklany.

•    Systemy oszklenia z punktowym mocowaniem szyb charakteryzują się przegrodą utworzoną tylko przez szkło. Poszczególne płyty szkła lub termoizolacyjne zestawy szklane mocowane są punktowo i wspornikowo na specjalnych uchwytach-okuciach (tzw. rotulach). Te z kolei mocowane są do konstrukcji nośnej budynku lub do konstrukcji wsporczej wykonanej specjalnie dla celów przeszklenia. Poszczególne płyty przeszklenia są pomiędzy sobą uszczelnione za pomocą szczeliwa lub specjalnych sznurów uszczelniających.
Elewacja budynku w tym systemie jest bezdominantowa – delikatne podziały geometryczne dzielące powierzchnię elewacji na poszczególne płyty szklane są nierozpoznawalne z większej odległości. W przeszkleniu z punktowym mocowaniem szyb stosowane są najczęściej przejrzyste elementy przeszklenia.

Konstrukcja nośna strukturalnej ściany osłonowej składa się z pionowych słupów i poziomych rygli o przekroju skrzynkowym. Szerokość profili słupów i rygli wynosi 50 mm natomiast głębokość jest zróżnicowana, aby spełnić różne wymagania wytrzymałościowe samonośnej ściany osłonowej, identyczna budowa ram do okien stałych i otwieranych daje możliwość wykonania okien odchylnych bez zmiany w wyglądzie elewacji. Oglądana z zewnątrz strukturalna ściana osłonowa wygląda jak tafla szklane bez widocznych elementów aluminiowych. Powyższy efekt możliwy jest do osiągnięcia dzięki zastosowaniu połączenia szyby z profilami aluminiowymi specjalnym silikonem strukturalnym, bez konieczności stosowania tradycyjnych łączników.
Zastosowanie w profilach aluminiowych ciągłej przekładki termicznej o zmiennej szerokości oraz profilowanych uszczelek z EPDM pozwala na uzyskanie odpowiedniej izolacyjności cieplnej.