Kategorie
Architektura

Temperatura dachu w zależności od koloru dachu

Maksymalne i minimalne temperatury kolorowych blach fałdowych stosowanych w lekkiej obudowie

Ochronne powłoki antykorozyjne z tworzyw sztucznych na powierzchniach blach fałdowych obejmują całą gamę różnych kolorów. W praktyce jednak podczas eksploatacji obiektów w wyniku zapylenia i zabrudzenia powierzchni blach, w miarę upływu czasu, pierwotny kolor blachy ulega zmianie. Dlatego najlepiej dzielić kolory w zależności od rodzaju ich odcienia. Zgodnie z przepisami szwedzkimi w praktyce rozróżnia się trzy rodzaje odcieni blach fałdowych: czarny, ciemny i jasny, dla których odpowiednie dane temperatur podano w tabeli

Wartości średnie maksymalnych i minimalnych temperatur blach trapezowych ocieplonych i nieocieplonych, powstałe w wyniku ich nasłonecznienia w °C
Odcień blachy Blachy fałdowe nieocieplone Blacha fałdowa ocieplona od dołu
max min max min
Czarny +60 -30 +80 -30
Ciemny +55 -30 +70 -30
Jasny (również blacha ocynkowana) +50 -30 +60 -30

Różnice temperatur między blachą fałdową lekkiej obudowy a szkieletem nośnym konstrukcji dachów i ścian

Sposób zaprojektowania i montażu konstrukcji decyduje o możliwości dopuszczenia odpowiednich zmian temperatury w czasie jej eksploatacji. Bardzo często z powodu silnego nagrzania powierzchni zewnętrznych blach ściennych i dachowych w wyniku nasłonecznienia występują różnice między temperaturą eksploatacyjną szkieletu a najwyższą lub najniższą temperaturą blachy. Maksymalną wartość średnią tej różnicy można obliczyć przy założeniu, że temperatura eksploatacyjna nieizolowanego szkieletu jest stała w czasie.

 

Średnie różnice temperatur między blachą fałdową a szkieletem w °C

Odcień koloru blachy fałdowej ΔTmax i ΔTmin dla dachów [°C]
obudowa z blach fałdowych nieocieplonych obudowa z blach fałdowych ocieplonych przy temp. eksploatacji budynku te = 20°C
max min max min
Czarny +45 -20 +60 -50
Ciemny +40 -20 +50 -50
Jasny, w tym blachy ocynkowane +35 -20 +40 -50

Podczas wykonywania przybliżonych obliczeń można przyjmować średnie różnice temperatur między blachą i szkieletem wg tabeli.