Kategorie
Architektura

Temperatury na powierzchniach dachów zimą

Również w okresie zimowym pod wpływem insolacji powstają duże różnice między temperaturą na powierzchniach dachów a temperaturą otaczającego powietrza. Jakkolwiek różnice te są mniejsze niż w okresie letnim, na co wskazują wyniki badań, to jednak ich wartości wywierają znaczny wpływ na odkształcenia i naprężenia w elementach pokrycia i konstrukcji wsporczej dachów.
Szczególnie duże różnice temperatur powstają na powierzchniach dachów o kolorach ciemnych i czarnych. Znaczący wpływ na wielkość tych różnic podczas zimy ma również prędkość wiatru. Na podstawce wyników obliczeń można stwierdzić, że na powierzchniach dachów o kolorach ciemnych i czarnych podczas dni słonecznych, w połowie stycznia, w lutym i marcu, występują temperatury dodatnie kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt stopni powyżej zera w środku dnia.
Dodatnie temperatury na powierzchniach dachów i ścian obudowanych blachami fałdowymi w dni słoneczne, w godzinach południowych, mogą występować nawet podczas bardzo niskich temperatur powietrza zewnętrznego. Przeważająca liczba dni po połowie stycznia w naszym klimacie to najczęściej dni słoneczne, podczas których w południe temperatury powietrza wahają się najczęściej w granicach 0°C. W takie dni na powierzchniach dachów o kolorach ciemnych i czarnych, jak wykazały obliczenia, temperatury w południe w marcu mogą wynosić nawet +40°C.
Wyzwalanie się ciepła na powierzchniach zewnętrznych dachów pod wpływem promieniowania słońca zależy od:
•    wielkości natężenia całkowitego promieniowania słonecznego padającego na dach,
•    wielkości współczynnika pochłaniania promieniowania słonecznego,

Dla kolorów ciemnych i czarnych wielkość współczynnika pochłaniania promieniowania słonecznego jest duża (wynosi około 0,9), dlatego też wielkość absorpcji promieniowania słońca na tych powierzchniach przyczynia się do powstawania wysokich temperatur. Natomiast dach o kolorach jasnych (np. w kolorze białym, jasnoszarym) ma współczynnik pochłaniania promieniowania słonecznego 0,4, co jest przyczyną częściowego odbicia promieniowania słonecznego, dającego w efekcie niższe temperatury na dachu. Warto jednak pamiętać, że dla wszystkich kolorów powierzchni dachów promieniowanie słońca wywołuje wyższe temperatury w okresie zimowym od temperatur powietrza zewnętrznego.

Oprócz efektów wydłużeń termicznych blach pokrycia dachowego oraz naprężeń elementów konstrukcji wsporczej zachodzi zjawisko odwrotnego przepływu ciepła w ciągu słonecznego dnia zimowego z zewnątrz do wnętrza budynku (szczególnie dla czarnych dachów płaskich – luty, marzec, kwiecień).