Kategorie
Materiały

Wełna mineralna

Określenie “wełna mineralna” obejmuje wełnę kamienną i szklaną. Wełna mineralna jest naturalnym materiałem izolacyjnym. Kamienna jest produkowana z bazaltu, szklana z piasku kwarcowego i stłuczki szklanej. Z 1 m3 kamienia lub szkła otrzymuje się średnio 60 m3 gotowych wyrobów z wełny mineralnej. Parametry techniczne i użytkowe wełny mineralnej zależą od struktury wyrobu, która może być zaburzona, równoległa lub prostopadła do płaszczyzny płyt a także od zastosowanych dodatków (lepiszczy, środków hydrofobizujacych) i gęstości objętościowej wyrobu.

Wełna skalna

Podstawowym surowcem jest naturalny bazalt. Wsadem do specjalnego pieca jest zmielona skała bazaltowa z dodatkiem odpowiednich topników i koksu. Topnienie następuje w temperaturze około 1400°C. W celu uformowania włókien płynna lawa kierowana jest na szybko wirujące bębny. Jednocześnie dodawane jest lepiszcze, dodatki hydrofobizujące i inne, odpowiednio do późniejszych zastosowań wełny. Następnie wełniany kobierzec jest polimeryzowany, prasowany i cięty. Produkty z wełny skalnej są odporne na korozję biologiczną i wpływ związków chemicznych. Odznaczają się dużą elastycznością i izolacyjnością akustyczną. Wełna mineralna jest materiałem paroprzepuszczalnym, nie chłonie wilgoci z powietrza. Doskonale wytrzymuje wysokie temperatury i jest niepalna, dlatego doskonale nadaje się do izolowania przewodów spalinowych. Kształtki z wełny mineralnej są stabilne wymiarowo. Produkty o większych gęstościach są odporne na ściskanie i obciążenia, produkty o mniejszych gęstościach lepiej izolują cieplnie, można je wykorzystywać jako barierę przeciwogniową.

Wełna szklana

Podstawowym surowcem jest naturalny piasek kwarcowy i stłuczka szklana, do których dodawane są topniki. Wsad jest topiony w temperaturze 1100°C w piecu elektrycznym. Lawa szklana spływa do wirującej głowicy, gdzie siła odśrodkowa przetłacza ją przez mikroskopijne dysze, co przy jednoczesnym spadku temperatury powoduje tworzenie się bardzo cienkich włókien. Dodawane jest lepiszcze i dodatki w zależności od przeznaczenia wyrobu. Formowany kobierzec wełniany jest następnie polimeryzowany, odpowiednio zagęszczany w specjalnym piecu i cięty. Pod wpływem temperatury przyjmuje charakterystyczną żółtą barwę.

Wyroby z wełny szklanej, dzięki swej sprężystości, dokładnie wypełniają izolowane powierzchnie. Mogą być powlekane folią aluminiową, papierem lub welonem szklanym. Wełna szklana w budownictwie znajduje zastosowanie podobne do wełny skalnej.