Kategorie
Architektura

Wentylacja pomieszczeń

Wentylacja pomieszczeń to usunięcie powietrza zużytego i wprowadzenie w to miejsce – świeżego powietrza z zewnątrz.

Wymiana wentylacyjna odbywa się w wyniku:
•    Odpływu powietrza zużytego poprzez pionowe przewody wentylacyjne, przy czym wentylacja może być grawitacyjna lub mechaniczna, wymuszona,
•    Napływu powietrza świeżego poprzez okna lub otwory w ścianach zewnętrznych.

Prawidłowa wentylacja jest bardzo ważna ze względu na usuwanie zanieczyszczeń, takich jak dwutlenek węgla (powstający na skutek oddychania ludzi, spalania gazu itp.), para wodna, różne zapachy. Niesprawna wentylacja to szybko rosnąca zawartość dwutlenku węgla i pary wodnej, która zmniejsza zawartość tlenu. Stężenie dwutlenku węgla w ilości 1,0% powoduje pogorszenie samopoczucia i trudności w oddychaniu, stężenie większe stanowi zagrożenie dla życia.
Ponadto brak napływu tlenu zmniejsza skuteczność spalania gazu w piecykach łazienkowych i kuchennych, a powstająca przy braku wentylacji para wodna sprawia, że w powietrzu rośnie zawartość wilgoci, tworząc warunki do rozwoju grzybów pleśniowych.
Infiltracja, czyli przenikanie powietrza, to ilość powietrza przenikająca przez nieszczelności w stolarce okiennej i pory w ścianach.

Współczynnik infiltracji powietrza w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną powinien mieścić się w przedziale 0,5-1,0 m3. Dla pomieszczeń z klimatyzacją lub z wentylacją mechaniczną współczynnik ten powinien być mniejszy od 0,3 m3.

Wymagana ilość powietrza do wymiany w pomieszczeniach:
•    W kuchni z kuchenką gazową i z oknem zewnętrznym:70m3/h.
•    W kuchni z kuchenką elektryczną i z oknem zewnętrznym: 30 m3/h,
•    W łazience: 50 m3/h.
•    W pomieszczeniu WC: 30m3/h.
•    Ilość powietrza potrzebna na jedną osobę: 20m3/h.

W budynkach mieszkalnych w Polsce powszechnie stosowana jest wentylacja naturalna, w której nawiew powietrza zewnętrznego odbywa się przez okna, a wywiew zużytego powietrza pionowymi przewodami wentylacyjnymi. Wentylacja naturalna odbywa się pod wpływem:
•    Różnicy temperatury, a tym samym różnicy gęstości powietrza wewnątrz pomieszczenia i na zewnątrz (ze względu na ten czynnik wentylacja naturalna nazywa się wentylacją grawitacyjną.
•    Różnicy ciśnienia wywołanej działaniem wiatru na budynek (nie branej pod uwagę przy projektowaniu wentylacji).

Dawniej stolarka okienna była wyposażana w uchylne wywietrzniki w górnej części skrzydeł. Przy prawidłowo działającej wentylacji wywietrzniki zapewniały dopływ powietrza do pomieszczeń.

Obecnie najczęściej produkuje się stolarkę z niedzielonymi skrzydłami i z wbudowanymi uszczelkami. Części uchylne skrzydeł mają dużą powierzchnię, dlatego nie nadają się do ciągłej wentylacji pomieszczeń a tylko do okresowego ich przewietrzania. W celu uzyskania minimalnego poziomu infiltracji konieczne jest rozszczelnienie okien. Aby jednak doprowadzić do pomieszczenia wymaganą ilość powietrza wentylacyjnego konieczne jest uchylanie lub rozwieranie skrzydeł albo zamontowanie tzw. nawiewników.