Kategorie
Budowa

Właściwości okien

Szczelność i ochrona przed deszczem i wiatrem
Nieszczelność okien i drzwi ujawnia się w postaci przecieków wody deszczowej i przeciągów. Na ulewne deszcze i wiatry szczególnie narażone są styki ościeżnicy ze ścianą zewnętrzną i uszczelnienia przylgowe pomiędzy ramą a ościeżnicą. Jednocześnie jednak okna ze szczelnymi przylgami między ościeżnicą i ramą okienną wymagają zastosowania dodatkowych urządzeń do wietrzenia, zapewniających dopływ świeżego powietrza.

Ochrona przed ciepłem i słońcem
Dla ochrony przed słońcem stosuje się szyby, których przepuszczalność światła znajduje się powyżej przepuszczalności światła w obszarze promieni ultraczerwonych. Usytuowanie okien północ-południe jest korzystniejsze ze względu na ochronę przed promieniami słonecznymi niż orientacja wschód-zachód. Dodatkowo dla uniknięcia dużego napromieniowania i nagrzewania pomieszczeń w lecie zaleca się stosowanie żaluzji ochronnych, markiz i daszków przeciwsłonecznych.

Izolacyjność akustyczna (ochrona przeciwdźwiękowa)
Okna z powodu małej ich grubości i masy stanowią pod względem izolacyjności akustycznej najsłabszy element ścian zewnętrznych.
Ze względu na izolacyjność akustyczną hermetyczne szyby zespolone stosowane do szklenia powinny być możliwie ciężkie i przy podwójnych zestawach posiadać rozstęp między szybami nie mniejszy niż 24 mm. Szczególnie korzystne pod względem akustycznym są szyby zespolone wypełniane gazem szlachetnym i okna podwójne z oddzielnymi skrzydłami, szklonymi szybami zespolonymi. Ramy okienne powinny mieć możliwie taką samą zdolność tłumienia dźwięków jak szyby zespolone. Na poprawę izolacyjności akustycznej wpływa stosowanie szczelnie zamykanych i ciężkich żaluzji. Ich odległość od szyb powinna być możliwie duża. Przy prowadnicach żaluzji stosować można dodatkowe zabezpieczenia przeciwdźwiękowe.