Kategorie
Architektura

Wpływ promieniowania słońca na odkształcenia dachów z blach fałdowych

Wpływ promieniowania słonecznego na temperaturę powierzchni dachu w okresie letnim i zimowym.
Wahania temperatur na powierzchniach dachów wywołane czynnikami atmosferycznymi wywierają zasadniczy wpływ na trwałość konstrukcji przekryć dachowych oraz na wielkość strat cieplnych w okresie zimowym. Trwałość konstrukcji dachowej zależy między innymi od różnicy temperatur między temperaturą w czasie montażu a temperaturą w czasie eksploatacji. Różnice te należy uwzględnić już na etapie projektowania przekryć, zwłaszcza bez-papowych, o pokryciu z blach fałdowych.
Nieuwzględnienie podczas projektowania dachów odkształceń pokrycia, spowodowanych wahaniami temperatur, może być powodem uszkodzeń łączników, zewnętrznych płyt pokrycia, a nawet konstrukcji szkieletu dachowego.
W celu określenia możliwych odkształceń i naprężeń konstrukcji dachowej, już w czasie projektowania, występuje konieczność ustalenia w pierwszej kolejności, jakich, oraz jakiej wielkości, zewnętrznych obciążeń termicznych należy oczekiwać.

Temperatury na powierzchni dachu w okresie letnim w świetle badań.
W celu ścisłego określenia wielkości wahań oraz rozkładu temperatur w konstrukcjach dachów z blach fałdowych na Politechnice Krakowskiej zostały wykonane badania doświadczalne. Ocynkowana blacha fałdowa, na specjalnie w tym celu zbudowanym dachu doświadczalnym, została poddana naturalnej insolacji w czasie kulminacji słońca, w naszej szerokości geograficznej w miesiącach: czerwcu, lipcu i sierpniu. Dodatkowe informacje dotyczące sposobu przeprowadzania badań i opis dachu doświadczalnego można znaleźć w pracy.
Do najważniejszych czynników wpływających na wahania temperatur na powierzchniach dachów, oprócz nasłonecznienia, można zaliczyć wpływ temperatur powietrza oraz wpływ opadów atmosferycznych.

Temperatura powietrza a temperatura dachu.
W dni pochmurne temperatura blach pokrycia była zbliżona do temperatury powietrza, również podczas zmiennej pogody, przy wzroście zachmurzenia, spadała prawie do temperatury otaczającego powietrza. W niektóre słoneczne, ale wietrzne dni temperatury blach, mierzone w czasie podmuchów wiatru, były tylko o kilka stopni wyższe od temperatury powietrza.