Kategorie
Oświetlenie

Żarówki reflektorowe

Żarówki reflektoroweŻarówki reflektorowe są zazwyczaj wyposażone w cokoły wtykowe i połączone na stałe ze szklanym reflektorem. Istnieją wersje o mocy 20,35 lub 50 watów, przy średnicy 51 mm oraz 20 łub 35 watów – o średnicy 35 mm. Dzięki czterem różnym kątom ukierunkowania wiązki światła, sięgającym od 10 stopni (Spot) do 60 stopni (Flood), mogą pełnić różne zadania.

Ostry stożek świetlny reflektora przy zachowaniu odległości 2 m od źródła światła ma średnicę wielkości 35 cm. W przypadku kąta wiązki światła wynoszącego 35 stopni stożek ma średnicę 140 cm. Charakter światła można dobierać zmieniając jego kąt padania. Większość lamp wyposażonych w żarówki reflektorowe można ustawiać w odpowiednim kierunku dzięki wbudowanym przegubom. Pozwala to oświetlać różne przedmioty, takie jak obrazy, miniatury i rzeźby, nastawnymi lampkami umieszczonymi na jednej listwie.

Ciepło podobnie jak światło kierowane jest przez reflektory do przodu lampy, co jest pożądane, gdy z tyłu znajdują się materiały łatwopalne. W żarówkach „zimnych” reflektory są pokryte specjalną powłoką przepuszczającą do tyłu ponad 60% promieni cieplnych.