Kategorie
Materiały

Zwiększenie izolacyjności okien

Rozwiązania pozwalające na zwiększenie izolacyjności okien:

•    Niskoemisyjne powłoki na wewnętrznych stronach szyb, które zmniejszają straty ciepła przez promieniowanie. Powłoki odbijają promienie cieplne do wnętrza pomieszczenia (w zimie) oraz zatrzymują część promieniowania słonecznego (w okresie letnim).
– oszklenie popularne z szybą wypełnioną argonem z jedną powłoką niskoemisyjnąna szybie zewnętrznej (U szyby = 1,1 W/m²K)
– oszklenie podwójne z dwoma powłokami niskoemisyjnymi na szybie zewnętrznej i wewnętrznej ( U szyby = 1,0 W/m²K)
– rozwiązanie energooszczędne to oszklenie potrójne z dwoma powłokami niskoemisyjnymi (U szyby = 0,6 W/m²K).

•    Nowoczesne materiały do oszklenia – szyby zespolone w zestawach dwu- lub trójszybowych i wypełnienie przestrzeni międzyszybowej gazem szlachetnym o dużej masie cząsteczkowej (np. argon lub krypton) dodatkowo zmniejsza utratę ciepła na skutek konwekcji.
•    Izolacyjne elementy dystansowe, zmniejszające straty ciepła przez przewodzenie oraz kondensację pary wodnej wzdłuż krawędzi szkła. Wkładki dystansowe wykonane są z materiałów o dużym oporze cieplnym i na tyle wytrzymałych, aby utrzymać tafle szkła w odpowiedniej odległości.
•    Uszczelnienia pomiędzy skrzydłem okna a ościeżnicą, zakładane w dwóch lub trzech płaszczyznach szczelności.
•    Konstrukcja ramiaków i ościeżnic o zmnimalizowanych przekrojach. •    •   •    Nowoczesne okucia okienne, które ryglując skrzydło na całym jego obwodzie dociskają je równomiernie do ościeżnicy. Obwiedniowe okucia, poza dobrym uszczelnieniem, umożliwiają ustawianie skrzydła w pozycji uchylnej i otwieranie w dwu płaszczyznach.